För några dagar sedan fick jag genom en partikamrat höra talas om texten till moderaternas vallåt, Flyter heter den visst. Budskapet är minst sagt otydligt och det är möjligt att till viss del tolka texten lite som man vill. Min egen tolkning är förstås färgad av mina tidigare intryck av moderaterna, och dit hör självklart orden ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” som Fredrik Reinfeldt yttrade för några år sedan. För mig framstår detta uttalande som ytterst nedvärderande mot vårt kulturarv, mot alla de som levt här före oss och skapat det land vi bor i idag. Därför lyssnade jag, positivt överraskad, till några av de meningar som sjungs i början av vallåten och som lyder:

Tänk på våra barn som ska vandra där som vi gått
Tänk på alla de som gick där före oss
om vi fick säja någonting och de hörde oss
Kanske tackar vi de döda för vår demokrati

Jag lyssnade alltså till detta och tyckte att det var bra att moderaterna trots allt värdesätter det som tidigare generationer gett oss. Mitt positiva intryck varade dock inte länge, för vad fick  jag höra i den följande texten om inte detta:

Och skrota ruttna inrotade vanor och anor
Fundera mer i dina egna banor utan fanor

Bygg en moské baby bygg gärna tre baby

Först framstår det som obegripligt vad det är moderaterna vill ha sagt med sin vallåt. Faktum är att den ger ett fullständigt förvirrat intryck. Först ges ett erkännande åt tidigare generationer, för den demokrati som de gett oss. Därefter ska vi skrota vanor och anor, nej förlåt, ruttna vanor och anor. Vilka vanor och anor är det som moderaterna menar är ruttna? Jag får en känsla av att det är typiskt svenska anor och vanor som avses, eftersom fanor nämns i meningen efter. Det stämmer dessutom väl överens med Reinfeldts nedvärderande uttalande om det ursvenska barbariet. Att jag är inne på rätt tankebanor slås sedan fast såsom spiken i kistan, när meningen om att bygga moskéer dyker upp i texten.

Sammanfattningsvis tolkar jag det alltså som att moderaterna anser att demokratin är något bra, något som vi ska vara tacksamma för att ha fått från tidigare generationer. Men svenska traditioner, seder och bruk är inget värt och ska bort. Istället ska vi satsa på att bygga moskéer.

Är detta något som gemene man tycker är bra så antar jag att det är kul för moderaterna. I så fall får de många röster i höstens val. Själv anser jag att budskapet med deras vallåt är respektlöst. Respektlöst mot alla de miljontals människor som levt i detta land tidigare och till oss skapat och fört vidare många anor och vanor som åtminstone jag värdesätter. Respektlöst även mot våra äldre, som när vi var små lärde oss om dessa vanor och anor som kommit att bidra till vilka vi är som individer idag. Slutligen respektlöst mot alla oss som är unga och medelålders idag, och som vill få föra svenska anor och vanor vidare till våra barn och barnbarn. Detta ser nämligen ut att bli till en omöjlighet i det Sverige som moderaterna ger intryck av att vilja se. Ett Sverige som utplånar sin historia och sin kultur, till förmån för islam.

Kanske har jag tolkat texten i vallåten på fel sätt. Det hoppas jag verkligen att jag gjort! Men om min tolkning är rätt så har jag bara en sak att säga, och det är att jag föreslår att moderaterna byter ut titeln på vallåten från Flyter till Sjunker. För sjunker är precis vad de gör i mina ögon om de inte värdesätter vårt kulturarv högre än så!

Annonser