Nedan följer inledningen till en intressant artikel om den mörkläggning som vissa politiker ägnar sig åt. Författaren Nima Dervish har försökt få artikeln publicerad i ett antal tidningar, men då detta inte lyckats publicerar han nu istället i sin blogg.

Politikerna i Botkyrka kritiseras för att ha förvanskat och censurerat kommunens nya policy mot hedersförtryck.

På sitt intranät meddelar Botkyrka kommun stolt att man, som första kommun i landet, har tagit fram en policy mot hedersförtryck. Policyn, som enligt kommunen ”innebär ett klart ställningstagande”, får dock kritik av socionomen Devin Rexvid. Han anser att skrifterna som policyn skulle baseras på har censurerats.

Det började med att politikern Jimmy Baker (m) föreslog en kartläggning av hedersförtryck i kommunen. De rödgröna såg inget behov av kartläggning, men sa ja till en handlingsplan. I februari anlitades Rexvid för att göra undersökning baserad på erfarenheterna från de som möter hedersförtrycket via arbetet, såsom skolsköterskor, kuratorer, lärare, socialsekreterare med flera. När rapporten var klar tog politikerna bort den, då den ”skulle skicka fel signaler till media” och få bort fokus från själva policyn.

Läs vidare här: http://nordicdervish.wordpress.com/2010/06/28/botkyrka-kommun-forfalskar-forskning/

Annonser