Jag fortsätter att reda ut begrepp, den här gången är det begreppet främlingsfientlighet jag tar itu med.  Det kan väl knappast ha undgått någon att vi Sverigedemokrater, och även jag själv,  kallas främlingsfientliga. Wikipedia beskriver begreppet på följande sätt:

Främlingsfientlighet, även xenofobi (från grekiskan), är enligt Nationalencyklopedin ett uttryck för avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar, grundat på kulturella skäl, inte fysiska.

Begreppet ”främlingsfientlig” används ibland som benämning för uppfattningen att människor med viss kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller mindre lämpade för det samhälle de är främlingar i. På så sätt skiljer man begreppet från ”rasism” som istället är en uppfattning om att det är skillnad på människor eller människors egenskaper beroende på vilken ras de antas tillhöra.

När det gäller detta begrepp så är det faktiskt inte vid en snabb bedömning uppenbart att domen blir ”icke skyldig”. För det är ett faktum att såväl jag som många andra Sverigedemokrater framför stark kritik mot islamism, alltså fundamentalistisk islam. För de av er som inte redan är insatta innebär detta alltså att vi är kritiska mot kulturer som gjort islam till ett helt samhällssystem.  Det handlar inte om religionen islam som privat tro,  utan om politisk islam som visar sig i form av föga demokratiska Sharia-lagar. Vi motsätter oss islamism och vill inte se en utbredning av islamism i det svenska samhället. Kortfattat så tar vi alltså avstånd ifrån en islamistisk kultur.

Med detta konstaterat tycker jag att det är dags att återigen ta en titt på definitionen av främlingsfientlighet: ”…ett uttryck för avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar, grundat på kulturella skäl,…” eller ”…människor med viss kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller mindre lämpade för det samhälle de är främlingar i.”

Som framgår av definitionen handlar inte främlingsfientlighet om att ta avstånd från en kultur, utan om att ta avstånd från människor som hör till den kulturen. I samma sekund som man kallar mig främlingsfientlig gör man alltså ett felaktigt antagande. Man för över min kritiska inställning mot en kultur, på var och en av de individer som kommer från denna kultur. Kanske är det väldigt lätt att göra ett sådant antagande. Det beror kanske på vilken människosyn man själv har. Men jag anser att man aldrig kan resonera som så att alla människor som kommer från en islamistisk kultur därmed ska ses som mindre lämpade för det svenska samhället, eller ska bemötas med fientlighet.

Jag tror att många av de människor som kommer hit till Sverige från islamistiska kulturer är mycket väl lämpade för det svenska samhället, just för att de levt under förtryck i sitt hemland och slipper det förtrycket här. Dessa människor kommer med tiden att lyckas bra med att bli en del av det svenska samhället, för att våra svenska demokratiska värderingar välkomnas av dem. Detta gäller dock inte för alla som kommer hit från islamistiska kulturer. Det finns de som vill och ibland också kräver att det svenska samhället ska anpassas till ett islamistiskt levnadssätt. Men det får stå för dem. Det handlar som alltid om att göra skillnad på individer och att inte dra alla över en kam. Och framför allt handlar det enligt mitt sätt att se på detta om att inte ge efter för krav på islamistiska anpassningar av det svenska samhället, då detta går stick i stäv med våra grundlagar och alla människors lika värde.

Främlingsfientlig? Nej, jag tycker faktiskt inte det!

Annonser