Många av mina meningsmotståndare kallar mig för rasist. Detta vittnar med all tydlighet mer om deras begreppsförvirring än om mina personliga åsikter och värderingar. I uppslagsverket aha definieras rasism på följande sätt:

…,ideologi som bygger på en uppfattning om rasernas olika värde och i synnerhet om en viss ras överlägsenhet.

Även Wikipedia definierar begreppet rasism:

Rasism är en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, där vissa raser ibland tillskrivs moralisk rätt att härska över andra. Det används för att beteckna ett synsätt, ett sätt att behandla människor, och/eller en samhällelig struktur. Liknande men inte fullt ut rasistiska synsätt kallas ofta för främlingsfientlighet.[1]

Om detta kan jag börja med att säga att det inte ens finns en biologisk grund för att dela in människor i raser. Därav ter sig begreppet rasism som ganska innehållslöst. Det beskriver en uppdelning av människor som av biologiska skäl inte låter sig göras.

För det andra. Om vi ska anamma det som jag ser som ett mer vardagligt sätt att använda ordet rasism, alltså att låta begreppet handla om att värdera människor olika beroende på hudfärg. När och hur har jag gjort detta? Innan ni nästa gång anklagar mig för rasism så vänligen påvisa när jag värderat människor olika på grund av deras hudfärg. Jag kan garantera er att ni kommer att misslyckas, för det är mig fullständigt främmande att bedöma människor efter deras yttre egenskaper.

Ett exempel på skrämmande okunskap, bristande respekt för medmänniskor och fullständig begreppsförvirring hittas i denna ledare:  Hur ska Sverigedemokraterna stoppas

 

Annonser