För flera veckor sedan påbörjade jag detta inlägg, men av en mängd olika skäl har det inte blivit av att få det färdigt förrän nu. Temat är denna gång något som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen familjepolitik.

Som ni kanske hört brukar kritiker kalla SD:s familjepolitik för kvinnofientlig och bakåtsträvande. Detta synsätt anser jag vittnar om en trångsynthet av det värre slaget. De som framför kritiken verkar ha missat något väldigt grundläggande, nämligen det faktum att varje människa är unik. Att vi alla är unika innebär att vi har olika tankar, känslor, åsikter, drömmar. Alla dessa olikheter gör att vi, om vi har det fria valet, väljer att leva våra liv på lite olika sätt. Därför anser jag att det borde vara självklart att det ska finnas flera olika lösningar på hur livspusslet ska gå ihop, samma lösning kan omöjligt passa för alla!

Låt oss tänka på hur det såg ut i det svenska samhället många år bakåt i tiden. Det fanns inga förskolor eller fritids, kvinnan var hemma och tog hand om barnen och hushållet medan mannen jobbade. Många kvinnor trivdes inte med att vara hemma, de ville arbeta och göra karriär på samma sätt som männen, men hade inte den möjligheten. Så är det inte längre. Det normala idag är att både kvinnan och mannen jobbar, att barnen från 1 års ålder tas om hand av personal på förskola, senare fritids. Kvinnors möjlighet att arbeta och göra karriär är i stort sett lika stor som männens, tack och lov.

Dock är det en sak som fortfarande är oförändrad. Och det är kvinnors obefintliga möjlighet att själva välja vad som passar dem bäst. Förr tvingades många kvinnor att vara hemma mot sin vilja. Idag tvingas många kvinnor ut i arbetslivet mot sin vilja. Med det menar jag inte att kvinnor skulle ha ett mindre ansvar för sin egen försörjning än männen. Jag menar inte att kvinnor inte ska bidra till välfärden. Det jag däremot menar är att det är fullständigt naturligt för varje förälder att vilja spendera tid med barnen, att det är fullständigt naturligt att vilja uppleva deras barndom, finnas där för dem. Det är inte bara naturligt, utan för många av oss skulle jag vilja påstå att det är ett behov. Jag vet många kvinnor som knappt står ut med att vara föräldralediga, som håller på att förgås av tristess och längtar tillbaka till jobbet. Men jag vet också många kvinnor som känner precis som jag gör, som ogillar att lämna den käraste vi har i någon annans omsorg dag efter dag, och bara få återberättat allt det där som vi så gärna hade velat få uppleva ihop med våra barn. Kvinnor som, precis som jag, känner en sorg i hjärtat varje kväll när barnet somnat och det är ett faktum att ytterligare en hel dag passerat och vi inte haft mer än 3-4 vakna timmar tillsammans under hela den dagen. Timmar fyllda av av –  och påklädning, stress till och från förskolan, matlagning och andra måsten. Och ytterst lite så kallad kvalitetstid, det vill säga tid då vi fått ägna oss bara åt varandra, åt att göra något roligt eller mysigt ihop.

Frågan är hur många män som känner på samma sätt? Förmodligen ganska många, är min gissning. Och viktigast av allt, hur många barn är det som redan i mycket tidig ålder känner otrygghet och stress på grund av för tidiga separationer från sina föräldrar, och av att påtvingas ständiga krav och måsten för att tider ska passas? Vissa barn klarar detta alldeles utmärkt, och mår hur bra som helst. Andra inte. Men finns det några alternativ idag, för de barn som inte klarar det så bra? Svaret är att nej, för de flesta finns inget alternativ.

Av dessa skäl välkomnar jag SD:s familjepolitik, som låter människor göra sina egna val. De föräldrar som vill arbeta när barnen är små har idag alla möjligheter att göra det, om de har turen att hitta ett ledigt jobb förstås. Möjligheten att arbeta och lämna barnen på förskola kommer självklart att finnas kvar i lika hög utsträckning om SD får bestämma. Det höjda vårdnadsbidrag som partiet förespråkar öppnar dock upp ekonomiska möjligheter för fler föräldrar än idag att få vara hemma med barnen, om de föredrar det. Det nuvarande vårdnadsbidraget är endast 3 000 kronor i månaden. De familjer som har ekonomisk möjlighet att utnyttja bidraget är till större delen de som redan tidigare klarat sig på en lön. Ett höjt vårdnadsbidrag skulle därför innebära att fler kan ta del av det.

Vidare föreslår SD en höjd och avreglerad föräldrapenning.  Höjningen ökar möjligheterna för föräldrar att vara hemma längre tid med sina barn.  Ju högre föräldrapenning, desto färre dagar per månad behöver föräldrarna ta ut, och desto längre räcker dagarna.  Avregleringen innebär att föräldrarna själva får bestämma vem som ska ta ut föräldrapenning och vem som ska arbeta, utan att staten lägger sig i detta och talar om vad som är rätt eller fel. Är man vuxen nog att skaffa barn är man  också vuxen nog att själv kunna avgöra vem som ska stanna hemma och ta hand om barnet. Det är åtminstone jag övertygad om. Skulle man mot förmodan inte klara att enas om detta och det leder till stora problem i förhållandet,  kan SD:s förslag om kostnadsfri och mer lättillgänglig familjerådgivning komma väl till pass.

För att summera så är SD:s familjepolitik inte kvinnofientlig. Den är inte bakåtsträvande. Tvärtom så är det en familjepolitik anpassad för vanliga människor så som du och jag. Vanliga människor som springer på i det stressade ekorrhjulet och önskar att möjligheten att påverka det egna levnadssättet vore större. Det är en familjepolitik för de av oss som motsätter oss likriktning, och som istället säger ja tack till valfrihet.

Från Sverigedemokraternas politiska riktlinjer, angående familjepolitik:

En höjd och avreglerad föräldrapenning.

Sverigedemokraterna vill höja nivån på föräldrapenningen och avskaffa all tvångsreglering rörande vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnet.

Ett införande av kostnadsfri familjerådgivning i samtliga kommuner.

Familjerådgivningen bidrar till att förbättra dysfunktionella relationer och förebygga onödiga separationer, vilket medverkar till ett mer stabilt samhälle och en större trygghet för barnen. Sverigedemokraterna vill därför ge kommunerna ett statligt stimulansbidrag i syfte att göra familjerådgivningen kostnadsfri över hela landet samt införa en lagstadgad reglering kring hur långa väntetiderna maximalt får vara i syfte att förbättra tillgängligheten.

En höjning av vårdnadsbidraget.

Alla barn är olika och föräldrarna är de som bäst vet vilken typ av omsorg som bäst passar just deras barn. Det är därför av största vikt att många olika möjligheter till barnomsorg står till buds. De föräldrar som helst vill ordna omsorgen om sina barn på egen hand ska ha möjlighet till det. Den nuvarande nivån på vårdnadsbidraget är dock alldeles för låg och Sverigedemokraterna vill höja denna till en nivå som står i rimlig proportion till kommunens kostnader för en dagisplats. http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/sla-vakt-om-familjen/