Följande pressmeddelande skickades till Kuriren i söndags, och återges idag i tidningen.

Sverigedemokraterna i Eskilstuna har ett valmanifest som berör sex politiska områden. Ett av dessa är En ansvarsfull invandrings – och assimileringspolitik. Vi väljer att offentliggöra detta separat för att vi tycker att ämnet förtjänar ett större utrymme i den politiska debatten. Sverigedemokraterna är det enda partiet som förespråkar en förändring av invandringspolitiken och det ger oss en särställning gentemot de andra partierna. Vi utgår ifrån principen att man ska ta seden dit man kommer!

En ansvarsfull invandrings – och assimileringspolitik.

· Kommunen skall inte teckna förnyade avtal med migrationsverket om flyktingmottagande.

· Assimileringsarbete ska ersätta det nuvarande integrationsarbetet. Invandrare ska anpassa sig till det svenska och inte tvärtom.

· Kommunen skall motsätta sig alla former av diskriminering, vilket innefattar etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling. Arbetet mot rasism skall pågå som en naturlig del i all offentlig verksamhet. Även svenskfientligheten ska belysas och motarbetas.

· Föreningar och organisationer vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stärka invandrares ursprungliga kultur och därmed har en segregerande effekt, skall inte stödjas av kommunen.

· En satsning bör göras på att utöka verksamheten med de flyktingguider som idag finns i kommunen, och som underlättar för invandrare och flyktingar att assimileras i samhället.

· Svenska för invandrare (SFI) bör ses över i syfte att garantera undervisning av god kvalitet, med goda kunskaper i svenska språket som resultat. Det bör utredas vilka åtgärder som krävs för att få fler att fullfölja utbildningen.

· Kommunal information och service bör endast ges på svenska. Restriktiva regler skall gälla för anlitande av tolkar.

· Heltäckande slöjor skall inte tillåtas inom kommunens verksamhet.

· Inga fullskaliga moskéer ska byggas i Eskilstuna.

Annonser