Det har på sistone uppdagats att det råder en grov missuppfattning angående Sverigedemokraternas invandringspolitik. Vi får hela tiden höra att vi tydligen har som syfte att ”kasta ut alla invandrare från Sverige”. Denna missuppfattning väcker oro, rädsla och ilska samt bidrar till att skapa utanförskap och motsättningar mellan grupper. Funderar man på saken en stund inser man dock att missuppfattningen är helt befängd! Varför skulle vi vilja kasta ut våra vänner, familjemedlemmar, arbetskamrater, partikamrater, från Sverige? Det finns ingen som helst rim och reson i att vilja göra något dylikt.

Vad är det då vi faktiskt förespråkar när det gäller invandringspolitiken? Svaret på det är följande:

  • En minskning av asyl – och anhöriginvandringen till en nivå motsvarande den i Danmark och Finland.
  • Utvisning av utländska medborgare som begår grova brott.
  • Skärpta krav för medborgarskap och uppehållstillstånd.
  • Erbjudande om återvandringsbidrag samt adekvat utbildning till de invandrare som inte vill stanna i Sverige utan föredrar att återvända till sina hemländer.
  • Utökat bistånd till FN:s flyktingorgan UNHCR, i syfte att ge mer hjälp till de människor som är allra mest nödställda.

Invandringspolitiken syftar alltså till att minska den fortsatta invandringen, och till att omfördela resurser så att vi hjälper fler människor än idag. Inte till att kasta ut alla invandrare ifrån Sverige!

Vi har idag stora problem med segregation och utanförskap i Sverige. Ofta är det nyanlända svenskar som drabbas hårdast. Det är vi fullt medvetna om, och vi vill åtgärda det för att istället uppnå gemenskap. Något agg mot invandrare hyser vi alltså inte. Däremot framför vi stark kritik mot de politiker som genom en oansvarig invandrings – och integrationspolitik skapat segregation, utanförskap och motsättningar mellan folkgrupper.

Vi vill vara tydliga med detta, då vi är här för att stanna!

Therese Borg, sekreterare Sverigedemokraterna i Eskilstuna.

Kim Fredriksson, ordförande Sverigedemokraterna i Eskilstuna.

Annonser