Tisdagen den 28 september publicerade lokaltidningen Folket en insändare av Rättvisepartiet Socialisterna. Den hade titeln Detta måste alla veta om SD, och ni kan läsa den nedan.

Måndagen den 4 oktober publicerades samma insändare även i ekuriren.

Som ni säkert förstår ville vi inte lämna dessa påståenden obesvarade, så vi har nu författat ett bemötande:

Viktigt att veta om SD.

Den 28/9 lade Rättvisepartiet Socialisterna fram så kallade fakta om Sverigedemokraterna i en insändare i Folket, och dessa vill vi nu bemöta.

1. SD är inte rasistiska. Formuleringen om etnisk likhet som citeras ur vårt principprogram har inget med rastänkande att göra. Etnicitet avser folkgrupp, inte ras. Vidare delas människor inte in i raser. Ordet rasism har därmed tappat sin innebörd. Låt oss citera en annan mening ur principprogrammet: ”De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas gagn.” Rasism?

Kopplingar till vit makt – miljö eller nazism är inget annat än hypoteser baserade på luftslott. Nästa gång vi köper en bok om Stalin eller Marx i syfte att bredda våra kunskaper skickar vi kvittot som bevis till Expo, och nästa gång vi klämmer i och sjunger gamla progglåtar av Mikael Wiehe ringer vi först en reporter som kan spela in oss med dold mikrofon. Ett starkt bevis för vår dolda kommunistiska agenda?

2. SD är inte HBT-fientliga. Att 1 av cirka 5000 medlemmar gjort ett uttalande som övriga i partiet tydligt tagit avstånd ifrån kan knappast ses som ett bevis för någon HBT-fientlighet. Tvärtom borde SD betraktas som ett HBT-vänligt parti, då vi är de enda som tar upp problemet med islamisters skrämmande syn på homosexuella.

3. SD är ärliga om invandringens kostnader. Vi vet inte vad invandringen kostar, därför ska detta nu utredas på uppdrag av SD. I rapporten Invandringen och de offentliga finanserna (2009) har dock fastställts att en förutsättning för att invandring ska ha en positiv inverkan på de offentliga finanserna är att invandrarna får jobb. Får de inte jobb handlar det istället om en negativ inverkan. Det framgår också i rapporten att det inte är klarlagt hur invandringen påverkar den ekonomiska tillväxten.

4. SD är ärliga gällande invandring och arbetslöshet. Vi hävdar att när det råder omfattande arbetslöshet och inte finns arbetstillfällen så att det räcker åt den nuvarande befolkningen, kan vi inte sysselsätta ännu fler människor.

5. SD är ärliga gällande brottslighet. Vi återger exakt det som anges i BRÅ:s rapport Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (2005), nämligen att invandrare från vissa delar av världen är kraftigt överrepresenterade när det gäller olika typer av våldsbrott, och att detta inte kan förklaras med socioekonomiska faktorer. Om vi inte erkänner fakta kan vi inte göra något åt problemen.

6. SD är ärliga när det gäller viljan att satsa mer på skolan, vilket vi kommer att visa under de kommande åren. Kritik mot den politik som drivits av SD i andra kommuner bör bemötas av berörda kommunpolitiker som känner till omständigheterna bakom förslagen. Det är inget som vi i Eskilstuna kan bemöta. Demonstrationen mot nedskärningar i skolan som nämns kunde vi inte delta i på grund av andra åtaganden, så som exempelvis arbete.

Therese Borg, Kim Fredriksson, Adam Marttinen /Sverigedemokraterna, Eskilstuna

Och så en liten hälsning till Rättvisepartiet Socialisterna. Kolla upp era ”fakta” lite bättre nästa gång är ni snälla 😉

UPPDATERING

Idag publiceras vårt bemötande i både Folket och ekuriren.

Annonser