Nu till något som väl snart är att betrakta som historia, så fort som tiden går. Det jag har i åtanke är skolvalet, i vilket SD fick hela 13 % och alltså ökade med cirka 8,7 procentenheter jämfört med skovalet 2006. Anledningen till att jag väljer att skriva om det är att jag funderar över vad som ligger bakom det mycket positiva resultatet. Självklart finns det gott om individuella förklaringar, alla har haft sitt eget skäl att rösta på SD, men jag undrar ändå om det är någon enskild faktor som gör att resultatet är så mycket högre än i det verkliga riksdagsvalet. Jag har några hypoteser, och dessa presenterar jag nedan. Vad tror ni som läser detta? Lämna gärna en kommentar!

 • Många ungdomar ser tydliga tecken på att välfärden inte är vad den borde. De drabbas av ständiga nedskärningar i skolan och får inte det stöd eller den arbetsro som de skulle behöva.
 • Ungdomar är ofta duktiga på att ifrågasätta och debattera. Det innebär att de kanske inte alltid luras lika lätt av det som media och övriga partier (ibland även lärarna) hävdar om SD. De köper inte vad som helst utan ifrågasätter först.
 • Till skillnad från vuxna har inte ungdomarna jobb och fackförbund att oroa sig för, om de öppet visar sina sympatier för SD. Hotbilden däremot är de drabbade av i lika stor utsträckning som vuxna, om inte till och med mer drabbade.
 • Eftersom ungdomarna aldrig röstat så söker de efter information om alla partier för att hitta rätt parti att rösta på, och gör inte som många äldre som ”röstar som de alltid gjort”, oavsett hur det aktuella partiet förändrats.
 • Ungdomar är vana vid att söka information på internet och kan då lättare få tillgång till korrekt information om SD än de som endast har ”gammelmedia” att tillgå.
 • Många ungdomar verkar mindre benägna att se inbillade ”dolda agendor” och lyssnar utan förutfattade meningar på vad vi har att säga.
 • Jag har fått intryck av att många ungdomar tilltalats av vår arbetsmarknadspolitik, som innehåller många förslag avsedda att underlätta för unga på arbetsmarknaden.
 • Många ungdomar ser att den svenskfientlighet som SD talar om är lika verklig som övrig främlingsfientlighet, och röstar på det enda parti som vill kännas vid detta problem.
 • Ungdomar har ofta, genom skolan, mer kontakt med nyanlända svenskar än vad deras föräldrar har och är därför mer klarsynta när det gäller vad som orsakar utanförskap och vad som behövs för att bryta det.
 • Kanske känner många ungdomar att de möter större förståelse för sin vardag när de pratar med oss som representerar SD. Vi har många unga representanter för partiet, som ungdomarna säkert har lättare att identifiera sig med. Och så brukar vi försöka diskutera politik utifrån vardagliga situationer som alla känner igen, istället för i form av krångliga termer som känns främmande.
 • Eftersom skolvalet inte är på riktigt kan det hända att ungdomar röstar oseriöst i syfte att väcka reaktioner.
Annonser