Igår publicerade Folket en ny artikel från Rättvisepartiet Socialisterna. Denna är ett svar på det bemötande vi gav dem för någon vecka sedan. Så jag har ikväll skrivit ihop ännu ett bemötande, som jag publicerar här nu och som inom kort kommer att skickas till Folket.

Rättvisepartiet Socialisterna är oärliga om SD.

I en artikel den 16 oktober framförde Rättvisepartiet Socialisterna genom signaturen LD ännu en gång diverse anklagelser mot Sverigedemokraterna. Inledningsvis benämns SD som ett högerparti, vilket visar på okunskap om vår politik. Vi står nära de rödgröna i vissa frågor och alliansen i andra frågor, och bör snarare ses som ett mittenparti. Det är vidare inte alls konstigt att vi inte vet hur stora kostnaderna för invandringen är. Inte ens professorer i nationalekonomi kan ange kostnaderna utifrån de undersökningar som gjorts. Det är då väldigt oärligt av LD att framhålla SCB:s beräkningar, som inte inkluderar alla invandringens kostnader, som bevis på att SD har fel.

När det gäller valfilmen visar den genom tydlig symbolik att pengarna inte räcker till allt och att vi måste prioritera. Inget annat. Vill man sedan tolka filmen så som LD gjort vittnar det mer om dennes fantasi än om filmens faktiska budskap.

Vidare citerar LD Nationalencyklopedins definition på rasism och menar med denna som grund att SD är rasistiska. Det går inte att kalla detta för annat än trams. Vi har gott om vänner, familjemedlemmar och partikamrater som invandrat eller flytt till Sverige och det visar hur ihåligt LD:s resonemang är. Med ”etnisk likhet bland befolkningen” avses kortfattat att befolkningen bör ha gemensamma grundläggande värderingar i syfte att uppnå solidaritet. En förutsättning för detta är att de kulturella skillnaderna mellan människor inte är alltför stora inom en och samma nation. Men det innebär inte på något vis en motvilja mot människor från andra kulturer. Som vi framhöll i vårt tidigare bemötande ser vi alla kulturer som värdefulla!

Anklagelser om en dold agenda är skrattretande. Såväl BSS som 33-punktersprogrammet är historia. SD har växt enormt mycket på senare år för att människor tilltalas av vår nuvarande politik. Skulle en dold agenda dyka upp försvinner alla nya medlemmar och vad händer då med partiet?

Den påstådda HBT – fientligheten hos SD saknar grund. Det finns gott om HBT – personer i partiet. Menar LD att dessa personer skulle vara fientliga mot sig själva?

Angående islam var det Aftonbladet som ändrade rubrik på Jimmie Åkessons artikel. Det han skrev var att islam är ett hot, och det kan många som flytt från islamistiska länder skriva under på. För det andra är LD:s anklagelse om hatisk propaganda mot muslimer med åtföljande hot och våld helt befängd. SD driver ingen sådan propaganda, och är starkt emot alla former av hot och våld! Det vi motsätter oss är islamism, och det på grund av att vi hävdar allas lika värde och inte accepterar att människor i Sverige ska behöva utstå religiöst förtryck.

De som sprider hatpropaganda är Rättvisepartiet Socialisterna. Genom sina oärliga anklagelser mot SD är de medskyldiga till att vi ständigt hotas och utsätts för våld.