Jag har på sista tiden insett att det är ett väldigt speciellt parti jag är med i. I debatter, ledare, insändare, blogginlägg mm har jag läst mig till att SD nämligen är det enda allsmäktiga parti som finns i detta land. Utanförskapet och segregationen har varit ett växande problem under lång tid, och det är SD:s fel. Gruppmotsättningarna blir allt värre, och det är SD:s fel. Kriminaliteten och den medföljande otryggheten ökar, även det är SD:s fel. Och som om inte detta vore nog är det nu någon galning i Malmö som går omkring och skjuter människor, och det är i allra högsta grad SD:s fel det också. Faktum är att så stor makt som SD har över såväl enskilda människor som samhället i stort är alla övriga partier överflödiga. De kunde lika gärna lämna sina mandat och lägga ned verksamheten imorgon dag, för de har ändå inte en chans att påverka. Hur skulle de kunna det, när SD har mer makt än Gud fader själv och enväldigt styr över precis allt?

Eller, för att åskådliggöra min poäng med ett annat resonemang.

SD säger: Utanförskapet växer allt mer och vi behöver åtgärda det problemet.

Etablissemangets svar: Sluta hitta på problem som inte finns! Sluta skylla allt på invandrarna! Ni är rasister och har en hemsk människosyn!

SD säger: Vi har eskalerande gruppmotsättningar i samhället som följd av en misslyckad integrationspolitik.

Etablissemangets svar: Sluta hitta på problem som inte finns! Sluta skylla allt på invandrarna! Ni är rasister med en hemsk människosyn!

SD säger: Vi måste göra en rejäl insats för landets kvinnor. Alla former av kvinnofridskränkningar, inte minst våldtäkter och hedersrelaterat våld, måste bekämpas.

Etablissemangets svar: Sluta hitta på problem som inte finns! Sluta skylla allt på invandrarna! Ni är rasister med en hemsk människosyn! Och ni är kvinnofientliga också!

SD säger: Kriminaliteten är ett stort problem som orsakar otrygghet. Vi behöver ta ett krafttag mot brottsligheten.

Etablissemangets svar: Sluta hitta på problem som inte finns! Sluta skylla allt på invandrarna! Ni är rasister med en hemsk människosyn!

Efter att SD sagt detta och mer därtill under flera års tid, och etablissemanget förnekat problemen och kallat SD:s ambitioner om att åtgärda problemen (som inte finns) för rasism, händer följande. Människor i Malmö blir skjutna. Det handlar om människor med invandrarbakgrund. Polisen tror att det är en och samma gärningsman som ligger bakom det hemska som hänt alla dessa personer. Det spekuleras i att det kan finnas ett rasistiskt motiv.

Och etablissemanget säger: Det är SD:s fel för att de hittar på problem som inte finns, för att de är rasister som skyller allt på invandrarna och för att de har en hemsk människosyn!

Kanske dags att tänka efter lite. SD har talat om ökande gruppmotsättningar, och rasism hör hemma i den kategorin. SD har talat om ökande kriminalitet, och att skjuta människor hör hemma i den kategorin. SD har talat om utanförskap, och somliga menar att det är utanförskap som är den bakomliggande orsaken till att dessa människor blir skjutna. Hur kan det då komma sig att det enda parti som verkligen visat ambitionen att göra något åt problemen (som bevisligen inte är inbillade) nu beskylls för att ha orsakat desamma?

Det vi har här är ett klassiskt exempel på samma gamla vanliga cirkelargumentation. Det är också ett klassiskt exempel på hur det går till när man utser en grupp människor till syndabockar för allt det som är på tok i samhället. SD är tydligen, efter bara en dryg månad med sina 20 mandat i riksdagen, så mäktiga att de faktiskt är allsmäktiga. Ett tungt ansvar!

Annonser