Brevet som återges nedan har vi i SD Eskilstuna skickat till valprövningsnämnden, i förhoppning om att beslut ska fattas omgående när det gäller de två personer som skrivits upp på våra valsedlar. Vi har valt att publicera brevet som ett pressmeddelande då det känns viktigt att allmänheten får ta del av vad som sker i detta fall.

Angående överklagan Dnr: 201-3757-2010        Eskilstuna 010-11-01

Hej!

Vi skriver med anledning av de personröster på Seppo Vuolteenaho (SD) och Marie Larsson (SD) som vi väntar på att få besked om. Om endast några dagar, den 4 november, tillträder vi i kommunfullmäktige. Då vi har relativt ont om ersättare är vi nu rädda att vi kan komma att hamna i en situation då våra ersättare inte alltid räcker till och vi kan tvingas till tomma stolar i avvaktan på att ni ska fatta beslut. Detta ser vi som fullständigt oacceptabelt, då det är på grund av länsstyrelsens misstag som detta problem uppstått, inte på grund av någon försummelse från vår sida.

Så vitt vi förstått så råder inget tvivel om att Seppo Vuolteenahos identitet kan styrkas, och då hans namn dessutom är skrivet på valsedlar helt i enlighet med gällande regler kan vi inte förstå vad det är som tar sådan tid att besluta om. Hade allt gått rätt till från första början hade detta varit klart för en månad sedan!

När det gäller Marie Larsson har vi fått besked om att hon troligen inte kommer att godkännas som ersättare, då det tydligen ska vara problematiskt att kunna styrka hennes identitet. Detta ser vi ingen som helst rim och reson i, faktiskt så upplever vi det snarast som absurt att det ska vara svårt att fastställa hennes identitet! Skälen till vår reaktion är följande.

  1. Ingenstans anges att annat än namn måste anges på den valsedel som den röstande skriver till ett namn på. Alltså ska inga övriga uppgifter kunna krävas i efterhand.
  2. Vi har en enda partimedlem i Eskilstuna vid namn Marie Larsson, och hon är också aktiv i partiet.
  3. Vi visste med 100 % säkerhet att det skulle finnas en valsedel med namnet Marie Larsson på, och det enda sättet för oss att veta det är förstås genom att Marie personligen talat om för oss att hon skrivit sitt namn på valsedeln.
  4. Det kan omöjligt finnas två Marie Larsson i Eskilstuna som har identisk handstil. Det står er därför fritt att begära in ett prov på vår partimedlem Marie Larssons handstil, ni får gärna också skicka vittnen som kan styrka att det är hon och ingen annan som skriver. En jämförelse mellan handstilen på valsedeln och Maries handstil borde sedan kunna göras utan alltför stort besvär, och efter det ska det knappast längre kunna råda några tvivel om identiteten.

Vi hoppas nu att ni ska ta till er av våra synpunkter och göra ert yttersta för att kunna styrka Marie Larssons identitet, och vi hoppas också på att vi ska få ett klart besked från er inom kort när det gäller både Seppo och Marie. Vi har ett politiskt uppdrag att sköta och det vill vi göra utifrån bästa förmåga, men en förutsättning är att vi har ersättare att kalla in vid behov!

Med vänlig hälsning

Adam Marttinen

Kim Fredriksson

Therese Borg

//Sverigedemokraterna i Eskilstuna

Länsstyrelsens yttrande angående Överklagan Dnr: 201-3757-2010: 20101014133611888

Läs mer: Folket

Annonser