Att Sverige drabbats av begreppsnoja är knappast något nytt. Begrepps innebörd omdefinieras godtyckligt och nya begrepp uppstår, allt för att hitta verbala vapen mot oss som har mage att kritisera den förda invandrings – och integrationspolitiken. Men det vete sjutton om inte begreppsnojan nu har nått nya höjder. Jag läste nyss en i vanlig ordning  mycket vinklad artikel i Expressen. Den handlar om William Petzälls uttalanden i riksdagen (se videoklippet sist i detta inlägg) angående sk ”papperslösa flyktingars” rätt till subventionerad sjukvård.

I Expressen bemöter Göran Hägglund (KD) William Petzälls uttalanden bl a genom att säga följande:

– Människor kan inte vara illegala. Alla människor har ett absolut och lika värde. Att kalla människor för illegala är att devalvera människovärdet, säger han.

Min spontana reaktion på detta uttalande är ett stort ”Vad för något?”. Hur kan man säga något så alldeles absurt? Ett faktum är att om man inte har ett pågående ärende hos migrationsverket, om man antingen inte sökt uppehållstillstånd eller inte beviljats sådant, så befinner man sig illegalt i landet, det framgår med all tydlighet i vår svenska lagstiftning. Har man inte beviljats uppehållstillstånd så är man för övrigt inte flykting, för flyktingar beviljas faktiskt uppehållstillstånd. Av detta följer att en korrekt juridisk benämning på de personer som INTE ÄR FLYKTINGAR och som uppehåller sig ILLEGALT i landet, är just illegala invandrare. Vad har detta med människovärde att göra? Inte ett dugg!

Låt oss föra samma resonemang när det gäller andra typer av brott mot svensk lagstiftning. Låt oss säga att en person begår ett inbrott. Kallar vi inte den personen för kriminell? Låt oss säga att en person förskingrar pengar. Kallar vi inte den personen för kriminell? Låt oss säga att en person rånar en butik. Kallar vi inte den personen för kriminell? Låt oss säga att en person säljer narkotika. Kallar vi inte den personen för kriminell? Hur är det med de gäng som ägnar sig åt illegal verksamhet? Kallar vi inte dessa för just kriminella gäng? Jo då, visst gör vi det.

Illegal och kriminell är så vitt jag vet synonymer. Så vad är problemet? Menar Göran Hägglund att alla som på grund av sina illegala handlingar kallas för kriminella tillskrivs ett lägre människovärde? I så fall har han att göra, om han på grund av begreppsnoja ska införa förbud mot att kalla kriminella människor för kriminella. Själv anser jag att det bara är en fråga om att framhålla objektiva fakta, och att det finns viktigare problem att lösa i Sverige idag än Göran Hägglunds förmåga att lägga in någon slags värderingsskala i från början värdeneutrala begrepp.