Detta blir några ord om något som är nästan lika absurt som Andrén och procenten. Men först, se klippet nedan:

Vi ska enligt Reinfeldt alltså inte inte definiera vem som är svensk för det skapar ett vi och ett dem. Och så långt kan jag vara med honom. Det bästa vore ju om vi alla såg oss som tillhörande en och samma grupp, om det inte fanns en splittring mellan människor som bor i ett och samma land. Men sen vänder Reinfeldt helt plötsligt på det han just själv hävdat, när han menar att det ändå finns vissa grupper av människor som vi, för att de ska kunna få extra skydd genom lagen om hets mot folkgrupp, ska definiera utifrån grupptillhörighet såsom exempelvis etnicitet.

Vilka är de människor som vi enligt Reinfeldt ska utesluta ur svenskheten och istället betrakta som tillhörande en annan folkgrupp? Kan man göra på det sättet, visa att ”Du hör till den gruppen, till skillnad från mig.” och ändå hävda att man inte gör skillnad på människor och skapar ett vi och ett dem? Nej, det kan man självklart inte hävda. Inte om man vill vinna någon som helst trovärdighet.

Missförstå mig inte. Tanken med HMF-lagstiftningen är god. Med tanke på vad som skett i historien så är det helt rimligt och bra att lagen infördes. Men… i en tid då vi alla precis som Reinfeldt påpekar har ett individuellt rättsligt skydd, då vi ska ha samma rättigheter och skyldigheter eftersom vi alla är lika mycket värda, är det väldigt konstigt att vissa människor står utan det extra skydd som vissa andra har rätt till. Reinfeldt ger ett minst sagt förvirrat intryck när han i ena sekunden menar att HMF-lagstiftning för svenskar är onödigt, eftersom svenskar har ett fullt tillräckligt individuellt rättsligt skydd, för att i nästa stund mena att samma rättsliga skydd inte räcker för att skydda utsatta minoriteter. Det går ju inte att låta bli att undra, har Reinfeldt missat att svenskar väldigt ofta är i minoritet i det svenska samhället idag? Har han lämnat Rosenbad och riksdagen över huvud taget under de senaste 5-10 åren? Det verkar då inte så.

Om inte det vanliga rättsliga skyddet är tillräckligt bra för ”erkända” minoritetsgrupper, hur kan det då vara tillräckligt bra för de svenskar som trakasseras på grund av sin etnicitet? Det går inte ihop. En och samma lagstiftning kan inte vara fullgod för en svensk minoritet och samtidigt vara otillräcklig för en annan minoritet. Vad ska egentligen Kalle göra, när han i skolan blir kallad för jävla svenne? Vilken lag finns det som skyddar honom mot det? Ingen alls så vitt jag vet. Men om Ahmed blir kallad för jävla turk, då finns HMF-lagstiftningen. Samma typ av kränkning, men olika lagstadgad rätt att slippa kränkningen. Så var det med alla vackra ord om allas lika värde…

Jag skulle vilja att Reinfeldt förklarar logiken i detta för mig! Tills han lyckats med det så instämmer jag fullt ut i Jimmie Åkessons uttalande om att Reinfeldt är svenskfientlig. Hur ska man annars tolka det?

Annonser