Under de två senaste dagarna har jag på olika sätt varit i kontakt med både barn – och utbildningsnämnden och kultur – och fritidsnämnden i Eskilstuna, och nu tar det politiska arbetet fart på allvar för min del.  Nästa vecka är så gott som fullbokad med utbildningar och sammanträden i både kommun och landsting, och det ska verkligen bli roligt. Mindre roligt är att jag kommer att mötas av en allt annat än lätt start i barn – och utbildningsnämnden nästa vecka. På grund av vikande elevunderlag finns det nu förslag om att lägga ned ett antal av kommunens skolor och däribland flera landsbygdsskolor (läs mer om detta i Folket). Att ta ställning till detta är förstås allt annat än lätt då det i grund och botten handlar om att välja det minst onda av två onda ting. Jag förbereder mig därför på ett tungt arbete de kommande dagarna. Det finns mycket att läsa och fundera kring inför veckans sammanträde med nämnden.

Annonser