Jag har nu tillbringat måndagen och tisdagen i Kungsör med barn – och utbildningsnämnden. Det har varit två väldigt lärorika och trevliga dagar, som till större delen har bjudit på information till både gamla och nya ledamöter och ersättare i nämnden. Utöver all information hade vi också sammanträde innan vi åkte hem idag. På dagordningen stod beslutsfattande kring det som jag tidigare nämnt, den föreslagna lokaleffektiviseringen inom kommunens skolor. Förvaltningen hade till oss i nämnden lämnat ett förslag på ett antal skolor som skall utredas vidare, så att det sedan ska stå klart vilka konsekvenser en eventuell nedläggning av en eller flera av skolorna får.

Förvaltningens förslag bifölls av alla partier, och för min egen del är motiveringen till bifallet att det förstås är viktigt att ha ett ordentligt faktaunderlag inför så pass viktiga beslut som detta. Jag önskar förstås, precis som jag antar att de flesta gör, att någon nedläggning inte alls vore aktuell, men när situationen nu ser ut som den gör är jag tvungen att förhålla mig till fakta och försöka göra det bästa av en svår situation. Därför återstår nu att i första hand avvakta mer information. Beslutsfattandet ligger än så länge flera månader framåt i tiden.

Läs mer i ekuriren

Annonser