Vi i SD har sedan länge menat att man bör se över möjligheterna att överlåta Parken Zoo i privat regi. Dels skulle detta göra att kommunen inte längre behöver täcka upp för en verksamhet som inte går runt, och förhoppningsvis skulle en privat ägare dessutom kunna vända trenden så att parken blomstrar och blir en större tillgång för kommunen genom exempelvis fler arbetstillfällen eller ökad turism.

Det var därför mycket välkommet att idag få höra att Socialdemokraterna här i Eskilstuna äntligen fått upp ögonen för problemet med Parken Zoo och de ständiga förluster som djurparken genererar. De är nu tydligen beredda att utreda vad Parken Zoo tillför kommunen, och öppnar upp för en eventuell försäljning.

Jag väntar med spänning på fortsättningen!

Läs mer i Folket.

Annonser