Ikväll har det varit sammanträde i kommunfullmäktige i Eskilstuna. På dagordningen stod bland annat en punkt om kommunens jämställdhetsarbete, och kring detta utbröt  livlig debatt. Jag själv och mina partikamrater i SD yrkade som enda parti avslag på de förslag till beslut som förelåg, då man i kommunen vill arbeta vidare med genuspedagogik i skolan och förskolan, samt ser positiv särbehandling som ett redskap för att uppnå jämställdhet. Detta motsätter vi oss starkt.

För övrigt finns det mycket i kommunens arbete för jämställdhet som är bra. Till det hör att man jobbar aktivt med information och utbildning i jämställdhetsfrågor, och att man också arbetar aktivt för att minska våldet mot kvinnor. När det gäller det senare, att motarbeta våld mot kvinnor, vill jag till och med hävda att mycket mer borde göras. Jag skulle hellre se att man satsade pengar på att hjälpa utsatta kvinnor, än på genuspedagogik som riskerar att fullständigt förvirra våra barn i deras identitetsutveckling.

Min insats i debatten kan ni som vill se här. Jag var nervös även denna gång, men inte lika nervös som förra gången. Till skillnad från sist såg jag till och med klart, dimman som infann sig sist slapp jag ifrån helt och hållet. Och jag skakade bara lite. Så det går framåt!

Annonser