Det har nu gått hela 4,5 månader sedan valet, och det har varit en turbulent tid för oss i SD Eskilstuna. Jag tar det från början, och försöker sammanfatta och reda ut vad som skett.

På våra valsedlar till kommunvalet stod elva namn: 1.Kim Fredriksson 2. Adam Marttinen 3. Therese Borg 4. Simon Myllyniemi 5. Daniel Åberg 6. Per-Ove Bandeus  7. Kristin Nilsson 8. Mikael Eriksson 9. Ebba Norefjord 10. Thomas Lindeberg 11. Rebecca Thulin

Allt såg alltså mycket lovande ut, och när vi fick hela åtta mandat i KF kände vi ingen som helst oro. Vi hade ju tre namn över på listan, och visste dessutom att våra medlemmar Seppo Vuolteenaho och Marie Larsson skrivits upp på valsedlar på själva valdagen, vilket gav fem namn istället för tre till godo.

Dock dröjde det inte länge förrän problem infann sig. Det första som hände var att de två tillskrivna namnen inte räknades som personröster av Länsstyrelsen. När vi fick veta detta så överklagade vi valresultatet, vi visste ju att de två namnen skulle finnas där. Och det gjorde de förstås, upptäckte Länsstyrelsen i efterhand. Men då var redan cirkusen igång. Ärendet gick vidare till valprövningsnämnden, och vi har i skrivande stund, trots flera påtryckningar och trots att det gått hela 4,5 månader efter valet, fortfarande inte fått ett formellt godkännande av dessa två personröster. En skandal!

Som det sägs kommer en olycka sällan ensam, och det blev vi snart varse. Efter bara några veckor fick vi, tätt inpå varandra, våra två första avhopp. Det handlade om Per-Ove Bandeus som efter att ha varit mycket aktiv och engagerad helt plötsligt talade om att han av personliga skäl ville lämna sin plats som ledamot i KF och även sluta vara aktiv på andra sätt i partiet. Kort därefter var det Mikael Eriksson som bestämde sig för att hoppa av. Han hade, precis som Per-Ove, visat ett brinnande engagemang och var en av de som kämpade på som mest med allt som behövde göras under valkampanjen. Vi hade också väldigt mycket roligt tillsammans, och jag tror att jag talar för flera av oss när jag säger att vi inte bara såg honom som en partikamrat utan också som en mycket god vän. Men det hela vände alltså från en dag till en annan. Helt plötsligt meddelade Mikael att han ville lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan, och hänvisade till personliga skäl utan att vilja ge en närmare förklaring till någon av oss.

Listan med elva namn hade nu alltså krympt till nio namn, och vi började känna viss oro. Eftersom två ordinarie ledamöter avsagt sig sina uppdrag fick vi börja ringa till Ebba, Rebecca och Thomas för att försöka få in ersättare till sammanträdena i KF. Detta inte bara på grund av de två avhoppen, utan också på grund av att Simon vid upprepade tillfällen inte kunnat närvara i KF. Våra försök att få dessa tre personer att ställa upp som ersättare gick dock dåligt. Ibland gick de inte alls att nå, och vid andra tillfällen var de redan bokade på annat håll eller hade alldeles för mycket att göra. Resultatet blev att vi bara hade fem ledamöter på plats vid sammanträdena i KF, istället för åtta. Ett allt annat än önskvärt läge, för att uttrycka det på ren svenska så kändes det fördjävligt! Men vad skulle vi göra? Vi kunde knappast tvinga våra ersättare att dyka upp…

Den fortsatta utvecklingen har knappast gått åt det positiva hållet. Såväl Ebba som Rebecca, och nu idag även Thomas, har avsagt sig sina uppdrag och angett tidsbrist som skäl.

Vi har därmed i dagsläget sex ledamöter av åtta kvar, och inga ersättare alls. När det gäller Simon vet vi dock ännu inget om hur det kommer att se ut framöver, om han kommer att kunna komma på sammanträdena. Vårt hopp står därför främst till Seppo och Marie, som vi så länge väntat på att få sätta in på de tomma stolarna. Faktum är att de är så pass ambitiösa att de brukar komma till KF och sitta med som åhörare, i avvaktan på att få ta plats som ledamöter istället. Förhoppningsvis får vi ett positivt besked från valprövningsnämnden inom kort. Om Seppo och Marie blir godkända och Simon lyckas komma så fyller vi våra stolar, så länge inte någon av oss blir rejält sjuk. Får däremot Simon förhinder vid fler tillfällen så får vi tyvärr en tom stol.

Det som angetts ovan är ju inga nyheter, det är känt sedan tidigare och är vad  som sagts till media. Dock är det en liten förenkling av sanningen. Den krassa verkligheten är att vi vet att det i tre av dessa fem fall av avhopp förekommit stark oro för negativa konsekvenser alternativt faktiskt förekommit negativa konsekvenser som en direkt följd av det politiska engagemanget. Jag vill av hänsyn till de berörda varken tala om  exakt vilka tre personer det handlar om, eller exakt vad som skett. Jag och mina partikamrater har av lojalitetsskäl hållit tyst tidigare, vi har inte velat avslöja ens det lilla vi vet om de ”personliga skäl” och om den ”tidsbrist” som det hänvisats till. Men saker och ting kommer till ett läge då det inte längre går att fortsätta låtsas som att allt är som det ska. I detta fall, med hela fem avhopp sedan valet, är det uppenbart för alla att något inte är som det ska, och vi känner att lojaliteten mot de som röstat på oss är större än lojaliteten mot de som valt att lämna sina stolar. En ärlig förklaring, där vi öppet redogör för att det förekommit avhopp som en följd av hetsjakten på oss SD:are, är helt enkelt det minsta våra väljare kan begära.

Vill man så kan man, vilket många också gör, lägga skulden på oss som parti och mena att vi inte är seriösa, att vi är oansvariga, att vi har ett bristande engagemang, att vi sviker. Och det står väl var och en fritt att tro så och ha den uppfattningen. Dock bör man ha i bakhuvudet att det kan finnas andra skäl till de tomma stolarna, skäl som säkerligen de allra flesta människor skulle rygga tillbaka inför. Sådant som social stigmatisering, arbeten som förloras eller som görs mer eller mindre omöjliga att behålla, uteslutningar ur fackförbund, vandalisering, förtal, ofredanden och hot. För egen del har jag drabbats av allt detta, med undantag för uteslutning ur facket, och jag har ändå inte lämnat mina uppdrag. Det har inte heller Adam, som även han fått betala ett ganska högt pris för sitt politiska engagemang.

Jag har två frågor att ställa till de av er som är så snabba med att döma oss:

1. Kan ni, med handen på hjärtat, säga att ni själva skulle ha suttit kvar på era stolar om ni råkat ut för allt detta eller riskerade att göra det? Kan ni verkligen säga att ni skulle ha gjort det, och samtidigt vara ärliga?

2. Vilka är egentligen de skyldiga? De som på grund av oro och/eller negativa konsekvenser av olika slag har hoppat av och lämnat tomma stolar? Eller är de skyldiga alla de som ljugit om oss, och alla de som visat sådan bristande respekt för åsikts – och yttrandefriheten att de lyckats förmå människor att avstå från att vara politiskt aktiva… i ett ”demokratiskt” land?

Ni avgör själva vad ni ska tro och tycka. Men jag kan lova att vi som är kvar, vi som kommer till sammanträdena i KF även när människor samlas utanför för att protestera mot vår blotta närvaro i fullmäktigesalen, vi som kommer dit vad vi än blir kallade och vad vi än anklagas för, vi som tar oss dit med ett krampaktigt grepp om försvarssprayen som ständigt ligger i jackfickan… vi lider inte brist på vare sig engagemang eller ansvarskänsla. Jag har gått igenom något som stundtals liknat ett helvete på min väg mot den stolen i den fullmäktigesalen, och det som fått mig att fortsätta när det varit som tyngst är min helhjärtade tro på vår politik och en stark vilja att försöka förändra allt det som inte är bra till det bättre. Så jag tänker knappast ge upp nu. Det skulle aldrig falla mig in!

Uppdatering

Ytterligare två avhopp har drabbat oss och resulterat i att två av våra åtta stolar nu är tomma. Det en avhoppet gäller Simon Myllyniemi som efter en längre tids arbetslöshet fått jobb i Norge och därmed tvingats flytta. Det andra avhoppet handlar om Daniel Åberg som plötsligt deklarerade att han inte ställer sig bakom öppen svenskhet, varefter han omedelbart lämnade samtliga sina uppdrag för SD samt sin plats i kommunfullmäktige.

Läs mer: ekuriren, SR Sörmland, Folket, EXPO, DN, ekuriren,  SVT Sörmland (Tid: ca.06:00)

Annonser