Som jag berättade i ett inlägg för någon dag sedan krävde jag upprättelse från Eskilstuna – Kuriren för de grundlösa påståenden de framförde om mig och SD i en ledare i måndags. Jag fick till svar att jag inte kunde vänta mig någon ursäkt, men att jag kunde skriva ett inpass. Föga förvånande.

Inpasset är nu skrivet och inskickat till tidningen. I avvaktan på att de ska publicera det så lägger jag upp inpasset nedan:

SD värdesätter svensk kultur.

I ledaren ”Vad är svensk kultur?” hävdar skribenten att det är främmande för oss i SD att kultur är något föränderligt och flytande. Påståendet framstår som synnerligen märkligt! I den artikel som skribenten hänvisar till framhåller jag nämligen att det är bra att kulturen beskrivs som dynamisk. I samma artikel poängterar jag också det självklara, nämligen att svensk kultur är lika svensk fastän den påverkats av influenser från andra länder. Vidare hänvisar skribenten till min blogg, och för den som läser bloggen bör det vara tydligt att jag ser interaktion människor emellan samt kreativitet och initiativtagande som drivkraft för kulturers förändring.

Att jag sagt och skrivit detta har uppenbarligen undgått ledarskribenten. Däri ligger det synnerligen märkliga. Kan förklaringen vara att min problematisering av svensk kultur aktiverade så starka försvarsreflexer hos skribenten att läsförståelsen påverkades negativt?

Avslutningsvis stämmer det att SD vill värna de delar av svenskt kulturarv som är på tillbakagång och som vi riskerar att inom kort få betrakta som historia. Däribland en del av arvet från nationalromantiken. Dock ser vi det som minst lika viktigt att värna de delar av vår kultur som inte särskilt lätt låter sig visas på ett museum, nämligen våra typiskt svenska normer och värderingar varav många manifesteras i en solidarisk grundtanke, i erkännandet av allas lika värde och i demokrati.

 

Therese Borg

Sverigedemokraterna Eskilstuna

 

UPPDATERING

Idag finns mitt inpass i ekuriren. Tyvärr så har journalisterna gett ett riktigt fult var på mitt inpass. Om jag får bemöta det vet jag inte. Men jag vet ärligt talat inte heller om det är någon mening. Vad jag än skriver så tror de det de bestämt sig för att tro.

Det finns många fina ord på Therese Borgs blogg och i hennes svar här. Vår uppgift är dock inte att referera dem, utan att granska Sverigedemokraternas politik och se bakom dimridåerna.”

Journalisterna ska alltså enligt egen utsago inte utgå från vad vi faktiskt säger. Istället väljer de att återge något de tycker sig se bakom ”dimridåer”. Och motiverar detta med att det finns personer som uttalat sig rasistiskt, och i flera fall uteslutits ur partiet på grund av just detta. Argumentationen är bisarr!

Annonser