Det har nu startats en protestlista mot regeringens och miljöpartiets beslut angående illegala invandrares rätt till sjukvård, tandvård och skolgång. Skriv under här!

Annonser