Häromdagen kunde vi i Eskilstuna – Kuriren läsa att majoriteten föreslår P-avgifter vid Eskilstunas köpcentra i syfte att gynna centrumhandeln. Det tog oss inte många sekunder att inse att förslaget kan få en helt annan effekt, nämligen den att handeln i kommunen som helhet riskerar att minska. Med anledning av detta skrev vi följande pressmeddelande:

SD rasar mot förslag om P-avgifter vid köpcentra.

Sverigedemokraterna sågar majoritetens förslag om att införa p-avgifter vid köpcentra. Vi motsätter oss att kommunen försöker göra centrumhandeln mer attraktiv genom att göra det mindre attraktivt att besöka våra externa köpcentrum. Istället bör man värna om det positiva som våra externa köpcentrum fört med sig i form av många besökare från andra städer, och samtidigt göra det enklare för bilburna besökare att besöka centrum.

Majoriteten angriper problemet med centrumhandeln från fel håll. Lösningen stavas tillgänglighet, inte avgifter. Istället för att göra ett vinnande koncept sämre, borde det som fungerar bra externt tillämpas även för centrumhandeln. Vi vill därför se en starkt förbättrad tillgänglighet i centrum. Att förenkla tillgängligheten till våra externa köpcentrum när det gäller cykel och kollektivtrafik är inget som ska stå i motsats till att värna om det vinnande koncept som våra externa köpcentrum byggt upp.

 

Kim Fredriksson, Therese Borg, Adam Marttinen

//Sverigedemokraterna Eskilstuna

Läs mer: ekuriren, Folket, ekuriren, Folket

Annonser