För en vecka sedan hörde en bloggläsare av sig via mail och tipsade mig om en dokumentär som handlar om Muslimska brödraskapet. Först nu har jag fått tid att se på den, och även om det som framkom inte var nytt för mig var det ändå en väldigt intressant dokumentär. Jag kan också tänka mig att det som framkommer är omskakande nyheter för många andra, som inte är lika väl insatta i vad islamiseringen av Europa innebär. Därför vill jag rekommendera alla läsare att se på dokumentären (se nedan).

Dessutom vill jag ta tillfället i akt att belysa några saker som jag funnit mer intressanta eller anmärkningsvärda än andra i dokumentären. Det första är att det är en slående likhet mellan det som påvisas i denna dokumentär och det som framkommer i den vid det här laget nästan klassiska dokumentären Slaget om muslimerna. Den islamistiska agendan, den goda relationen till västvärldens ledande politiker, användandet av demokratin för att införa något odemokratiskt. Även synen på Yousef al – Qaradawi  (mannen som enligt dokumentären i Axess beordrade demonstrationerna mot hijab – förbudet i vissa Europeiska länder) förenar då Abdirizak Waberi i Slaget om muslimerna talar om denne man som en förebild, som en lärd imam med tolkningsföreträde av islam.

Jag vill också ta upp detta med att islam av många av oss ses som ett hot mot demokratin. Ett vanligt motargument som möter oss angående detta är statistik över terrordåd i Europa. Statistik som visar att terrordåd endast till en liten del utförs av muslimer, att andra grupper är värre. Problemet är att denna typ av statistik är helt irrelevant i diskussionen. Det må så vara att islamistiska terrordåd är ett hot mot demokratin. Men det är inte främst genom terror, våld eller väpnat krig som islam är ett hot mot demokratin. Tvärtom framgår med fullkomlig tydlighet i dokumentären att de främsta vapnen är den västerländska demokratin… och det muslimska barnafödandet i Europa.  Jag belyser detta genom några citat från dokumentären:

Deras mål är att infiltrera västvärlden eftersom de vet att de inte kan besegra västvärlden med våld. (Fd medlem i Muslimska brödraskapet)

De vilseleder folk och de har fört många politiker bakom ljuset. (Fd medlem i Muslimska brödraskapet)

Vi ska ta ifrån dem det här landet med hjälp av demokratin, Satans verk. (Imam i holländsk moské)

Något mer som diskuteras i dokumentären är hijab, som i många länder blir allt vanligare bland kvinnorna. Det påpekas att det egentligen inte finns ett religiöst krav på en muslimsk kvinna att dölja sitt hår, utan att detta snarare är typiskt för den islamistiska kulturen och ett sätt att ta kontroll över såväl kvinnorna som kommande generationer. Det framhålls också att hijab eller niqab är islamisternas varumärke, deras politiska symbol som markerar grupptillhörighet och ett avskiljande från icke ”rättrogna” och därmed lägre stående människor.

Med stöd i dessa fakta om hijab kan man enligt mig inte se det som annat än mycket oroande att det blir allt vanligare med hijab i Sverige idag. I allt fler områden bär en stor andel av den kvinnliga befolkningen hijab, och det begränsas inte till vuxna kvinnor utan är också vanligt bland små flickor i åldern 4-5 år. Små flickor som aldrig får en möjlighet att själva välja, utan som från tidig ålder anpassas till att se ett islamistiskt levnadssätt som det rätta.

Oundvikligt att nämna är också den politiskt aktiva man i Jemen som tillhör Muslimska brödraskapet och som i dokumentären säger sig vara människorättsaktivist. Han vill ta strid för mänskliga rättigheter, men bara för de människor som är muslimer. De som konverterar från islam ska enligt honom dömas enligt Sharia och enligt Jemens lagar och därmed antingen återgå till islam… eller avrättas. Kontentan är alltså att mänskliga rättigheter bara ska gälla för rättrogna muslimer, medan andra människor uppenbarligen inte har samma människovärde.

Avslutningsvis vill jag citera det som Fikry Abd al – Muttalib, expert på wahhabism, säger om Muslimska brödraskapet:

De vill ha samma sorts människor som nazismen och fascismen skapade.

Och så ställer jag också den fråga som måste ställas. Hur pass stort stöd och hur  stort inflytande har Muslimska brödraskapet i Sverige idag? Vill vi ens veta svaret?

PS. Tack för tipset om dokumentären! DS.

Annonser