Sverigedemokraten Thom Zetterström i Nyköping loggade i vanlig ordning in på sin mail  en morgon, och möttes av en  allt annat än trevlig nyhet.  En gymnasieelev  hade hört av sig till honom angående ett textavsnitt i läroboken Nya Millennium (2007) i ämnet Samhällskunskap. Eleven i fråga bifogade ett foto på textavsnittet, som citeras nedan:

Högerextremism

Under en väldigt luddigt formulerad nationalism förenas ett flertal svenska högerextremistiska organisationer som VAM, Sverige – demokraterna, BSS och NRP. Dessa nynazistiska organisationer är inte bara kritiska mot svensk flyktingpolitik, de är också uttalat rasistiska och ofta öppet odemokratiska. Kriminella metoder, såsom misshandel och trakasserier, anses vara helt legitimt. Även om inte dessa grupper utgör ett direkt hot mot vår demokrati ska de bekämpas med alla till buds stående demokratiska medel, anser en övervägande majoritet av den svenska befolkningen.

Alla som är det minsta lilla insatta i vad SD står för vet hur rent ut sagt bisarr texten är. Att läsa den och undgå att bli upprörd är nog en omöjlighet för de allra flesta. Inte nog med att SD vid flera tillfällen utestängts från skolor i samband med debatter och under valrörelser och på så vis hindrats från att redogöra för partiets politik. Det är nu också ställt utom rimligt tvivel att lögner om partiet sprids till eleverna genom skolans läromedel. En skola som enligt gällande läroplan, Lpf 94, ska utforma verksamheten i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar baserar alltså sin undervisning om ett av Sveriges riksdagspartier på lögner.  Ett parti som i höstens val  fick nästan 340 000 röster.

Lpf 94 anger vidare att skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde. Det måste ifrågasättas hur skolan kan anse sig göra detta genom att framställa 340 000 personer som kriminella människor som legitimerar eller utövar misshandel och trakasserier? Framförallt när det i verkligheten är precis tvärtom, när en alltför stor andel av dessa människor utsätts för misshandel och trakasserier på grund av sin politiska åsikt.

Lärobokstexten strider dessutom mot det som anges i Lpf 94 om saklighet och allsidighet:

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Då värderingar redovisas, skall det alltid framgå vem det är som står för dem. Alla som verkar i skolan skall dock hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.

Att denna lärobokstext är allt annat än saklig är redan konstaterat. Det är som sagt inget annat än en lång rad lögner som framförs. I en recension i Svenskt näringsliv skrivs om denna bok också följande:

Det var också den enda av de 13 granskade läroböckerna där man tydligt kunde notera att författarnas världsbild byggde på en extrem vänsterpolitisk uppfattning.

Frågan är om detta framgår i undervisningen?  Det står klart och tydligt i läroplanen att om värderingar framförs så skall det framgå vem som står för dem. Får eleverna veta att bokens författare har en extrem vänsterpolitisk uppfattning? Tveksamt.

Det allra värsta är dock hur bristen på saklighet påverkar eleverna. Hur ska de kunna känna sig uppmuntrade att framföra sina egna åsikter och göra personliga ställningstaganden när texten på detta vis fördömer och svartmålar alla de elever som sympatiserar med SD? Och hur ska de elever som inte sedan tidigare vet något om SD kunna få en rättvis chans att bilda sig en egen uppfattning? Tror man på det som står i läroboken lär det ta död på all vidare nyfikenhet och öppenhet.

Thom Zetterström blev upprörd av det mail han fick och vidarebefordrade det till oss två som skriver detta, och som i grunden är lärare och därmed väl insatta i såväl skollag som läroplaner. Resultatet blev att vi bestämde oss för att agera. Frågan var hur?

Polisanmälan dryftades, men tanken lades snart på hyllan igen då lögner om ett parti  eller en organisation inte räknas som förtal. Nästa steg var att kontakta ansvarig utgivare på Bonnier utbildning, Wolfram Trostek. Denne meddelade att boken ska ses över och eventuellt revideras under våren, men något löfte om att felaktigheterna ska åtgärdas gavs inte. Därefter fanns bara två möjligheter kvar. Den ena var att göra en anmälan till Skolinspektionen, vilket också har gjorts  och förhoppningsvis leder till en översyn av de läromedel som används i undervisningen i våra svenska skolor. Den andra var att gå till media med detta i syfte att väcka en debatt kring skolans demokratiska uppdrag och hur illa detta sköts. Även detta har gjorts i form av ett pressmeddelande. Det som nu återstår är att vänta och hoppas på att vi får se ett positivt resultat av detta.

Therese Borg & Stefan Jacobsson // SD Södermanland

 

Foton från boken:

Mer info: Sörmlands radio, Östnytt, Lärarnas Nyheter, Sörmlands radio, PI

UPPDATERING

Vi har nu fått veta att den skola som vår tipsare går på är Nyköpings enskilda gymnasium.

Annonser