Jag har precis tittat på en debatt om svenskfientlighet i skolan i vilken Jan Björklund ger svar på en interpellation ställd av William Petzäll. I debatten deltar också Sven – Olof Sällström samt Kent Ekeroth. Jag bara måste rekommendera att ni tittar på debatten då dessa tre Sverigedemokratiska riksdagsledamöter förtjänar stående ovationer för sina insatser i den. Jan Björklund däremot imponerar knappast. Att han och regeringen har goda intentioner med de olika styrdokument som finns må vara hänt, men om styrdokumenten inte leder till att reella problem åtgärdas ute i verklighetens skola så är det ju något som brister i regeringens politik. Detta verkar dock inte Björklund vilja se, att döma av vad han säger i debatten.

Intressant är också att Björklund menar att om en svensk trakasseras på olika sätt just på grund av sin etnicitet så handlar det om ett individuellt problem som klassificeras som mobbing. Men om en invandrare trakasseras på grund av sin etnicitet så verkar Björklund inte alls se det som en fråga om mobbing, utan om rasism som så vitt jag vet är mer av ett strukturellt än ett individuellt problem. Vilken är skillnaden undrar jag? Hur kan det kallas mobbing i det ena fallet och rasism i det andra? På detta verkar Björklund inte ha några svar. Tragiskt!!

Annonser