Det har tagit sin lilla tid men nu kommer här äntligen mitt svar på Alliansens debattartikel om SD:s kultursyn.

SD ifrågasätter Alliansens elitistiska kultursyn.

Den 9/4 publicerade Eskilstuna – Kuriren en debattartikel skriven av Alliansen med anledning av den motion om skattefinansierad kulturverksamhet som vi i SD lagt. Det måste ifrågasättas om Alliansen alls läst motionen eller följt den debatt om kultur som nyligen förts. Dels berör de knappt det som skrivits i motionen, dels framför de sedan länge dementerade floskler om vår kultursyn. De menar till exempel att SD har en statisk kultursyn och förklarar att kulturer ständigt förändras, till en del genom influenser från andra kulturer. Detta samtidigt som de själva uppvisar ett statiskt synsätt genom att verka blinda för den förändring av svensk kultur som just nu sker, exempelvis i form av en gradvis ökad anpassning till islam.

Alliansen framför också sin syn på utställningen ”Du gamla du fria?”. Det må vara intressant att de betraktar förringandet av svensk kultur till att handla om några kryddor som flyttats över nationsgränser, samt en ändring av Sveriges historiebeskrivning genom framställandet av moskéer som en del av det gamla svenska bondesamhället, som genialt tankeväckande. Mestadels är det dock beklämmande, då de uppvisar bristande respekt för det som tidigare generationer skapat och fört vidare till oss.

Att vi kritiserat nämnda utställning utan att själva ha definierat vad som är svensk kultur framhåller Alliansen som klandervärt, vilket föranleder ett klargörande. SD har ingen ambition att definiera svensk kultur. Som påpekats förändras kulturen ständigt vilket i sig omöjliggör en definition. Synen på vad som är svensk kultur varierar även mellan individer och vi anser inte att vare sig SD eller någon annan har rätten att diktera vilket synsätt som är rätt. För detta får vi alltså ta emot kritik från Alliansen, samtidigt som de hyllar en utställning i vilken en enskild persons syn på svensk kultur använts som mall för vad som är rätt synsätt. Enligt oss borde fler synsätt ha gestaltats för att påvisa kulturens dynamik, därav vår kritik.

Vidare insinuerar Alliansen att SD vill censurera konstverk och ha utställningar som kapar bort epoker ur historiebeskrivningen, samt ha kultur som stryker medhårs och är okontroversiell. Något dylikt har vi aldrig framfört. Allt vi hävdat är att skattefinansierad kultur måste hålla sig inom vissa ramar när det gäller graden av provokation. Det är exempelvis inte rimligt att skattemedel ska finansiera vandalisering av tunnelbanevagnar, eller iscensättning av psykisk sjukdom som leder till upptagande av behövandes vårdplatser.

Avslutningsvis till Alliansens obehagligt elitistiska utspel om att pengar till kultur ska styras av kvalitet. Hur menar de att god kvalitet ska kunna uppnås om man inte först får vara nybörjare och då ibland prestera sådant som har sämre kvalitet? Och vem ska enligt Alliansen ha rätten att avgöra vad som är kvalitativt?

Therese Borg, SD Eskilstuna, Ledamot i Kultur – och fritidsnämnden

Motion. Kultur som bekostas med skattemedel ska vara politiskt neutral och objektiv

Uppdatering.

Det verkar som om positiva kommentarer till det jag skrivit censureras av ekuriren

Annonser