Jag skulle gå och lägga mig nu tänkte jag, men min vana trogen tog jag först en titt på facebook, för att se om jag missat något intressant eller viktigt. Och det hade jag. Så nu sitter jag här och skriver igen, för att få ur mig lite frustration. Det jag hittade på facebook var nämligen en länk till följande artikel, som jag kopierat i sin helhet direkt från Arbetarbladet.

Fel att neka flykting bidrag till hemresa

SANDVIKEN Flyktingen sökte försörjningsstöd för att kunna åka på semester till sitt hemland och hälsa på sin familj. Sandvikens kommun sade nej. Men nu får kommunen bakläxa av förvaltningsrätten.

Den 18-årige mannen har kommit till Sandviken som flykting. Inför sommaren begärde han att få försörjningsstöd för att kunna åka till sitt hemland och hälsa på familjen. Han ville också ha matpengar för vistelsen i hemlandet.

Men Sandvikens individ- och familjeomsorgsförvaltning nekade bidrag. Försörjningsstöd beviljas inte till resor utomlands och därmed kan det inte heller anses skäligt att ge matpengar för utlandsvistelser, resonerade handläggarna.

Bekant fick bidrag till resa

18-åringen vände sig då till förvaltningsrätten med ett överklagande. Han påpekade bland annat att en bekant från en annan kommun i länet fått halva resan betald till samma land av socialtjänsten och att det känslomässigt skulle vara värdefullt för honom att få träffa sin familj.

Nu måste Sandvikens ifo-förvaltning göra om sin handläggning. Förvaltningsrätten upphäver det gamla beslutet och konstaterar att det är fel att avfärda en ansökan om försörjningsstöd bara utifrån att den som söker ska åka utomlands. Av samma skäl är det också fel att säga nej till matpengar.

”Den som uppbär ekonomiskt bistånd är inte belagd med reseförbud, varken till annan kommun eller till utlandet”, skriver förvaltningsrätten i sin dom.

Skäl att bevilja bidrag

I domen konstateras också att det enligt praxis kan finnas skäl att bevilja bistånd till en utlandsresa om det är nödvändigt för att möjliggöra umgänge mellan föräldrar och barn.

Det finns några frågor som är oundvikliga att ställa efter att ha läst detta:

Fråga 1: Flykting? Är man verkligen flykting om man har så pass litet skyddsbehov att man kan åka på semester till det land man flytt från?

Fråga 2: Varför ska Sveriges skattebetalare bekosta den så kallade flyktingens semesterresa? Borde han inte betala för resan med egna medel, som alla vi andra får göra när vi reser bort?

Fråga 3: Finns det någon som helst statistik över hur många flyktingar i Sverige som, i likhet med denne man, uppenbarligen saknar det skyddsbehov som utgjort grund för deras uppehållstillstånd? Min personliga erfarenhet säger mig att det är väldigt vanligt, men jag kan ju ha fel…

Fråga 4: Vad är det som håller på att hända med detta land? När ska vansinnet få ett slut?!

Apropå detta med flyktingar och att hjälpa de som faktiskt har behov av hjälp. Se denna migrationspolitiska debatt med Erik Almqvist! Jag tror nog att de allra flesta kan hålla med om att det han föreslår är bra mycket mer effektivt när det gäller att hjälpa människor i nöd än exemplet ovan där skattemedel istället ska bekosta semesterresor åt ”flyktingar” utan skyddsbehov! Nämnas bör också det som anges i Motion 2010/11:Sf385 Begränsande av asyl- och anhöriginvandringen som SD lämnade in i höstas under den allmänna motionstiden:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att om en person med uppehållstillstånd visar sig ha besökt det land som han eller hon sagt sig vara på flykt ifrån ska personen få uppehållstillståndet indraget och därefter utvisas.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personer som erhållit medborgarskap eller uppehållstillstånd på falska grunder ska få dessa indragna och utvisas.

Nu återstår bara att hoppas att vi med väljarnas stöd ska få möjlighet att genomföra det som föreslås i motionen.

Annonser