Nu är jag igång och ska rekommendera en debatt från riksdagens kammare igen. Den här gången är det Kent Ekeroth som gör en alldeles enastående prestation i en debatt om migrations – och asylpolitik, med fokus på utvisning av dömda brottslingar som inte är svenska medborgare.

Som ni säkert märker om ni tar er tid att se debatten dyker det ganska snart upp en väldigt lustig form av argumentation, och jag känner ett behov av att kommentera delar av den lite kort. Mer än en gång styrs debatten nämligen in på att det minsann finns svenskar också som begår brott, och att det viktiga är att förebygga brott. Så är det förvisso, något annat har vi aldrig påstått. Men vad har det med saken att göra i just denna debatt?

Det som SD föreslagit, och som är föremål för debatt, är att det ska vara regel snarare än undantag att dömda brottslingar som inte är svenska medborgare ska utvisas om brottet de begått är grovt.

Varför då blanda in svenska medborgares brottslighet i diskussionen? Vare sig en svensk medborgare är född i Sverige eller i ett annat land så är det en helt annan fråga, och en problematik som måste lösas på helt andra sätt. För inte menar väl de övriga debattörerna att även svenska medborgare ska kunna utvisas om de begår grova brott? Faktum är att deras argument blir relevanta först om så är fallet.

För övrigt är det för sent med förebyggande åtgärder när vi talar om personer som redan är dömda och hur dessa ska hanteras av rättsväsendet.  Argumentationen är därför minst sagt märklig och i ärlighetens namn också fullständigt orimlig. Vi ska alltså enligt motdebattörerna låta bli att utvisa dömda utlänningar för att istället, i efterhand, förebygga brott som de redan begått? Logiken och rimligheten lyser med sin frånvaro… ska man skratta eller gråta?

Jag måste faktiskt fråga: Har dessa riksdagsledamöter från övriga partier än SD verkligen så svårt att förstå vad som diskuteras och att hålla sig till ämnet, eller låtsas de bara för att avsiktligt kunna leda diskussionen bort från sakfrågan? Jag får nog, för landets bästa, hoppas på det senare. I så fall finns åtminstone en liiiiiiten strimma hopp om bättring.

Annonser