Enligt en artikel i dagens SvD gör regeringen nu en insats för att komma till rätta med främlingsfientlighet och intolerans. Den ökade intoleransen mot muslimer och judar har uppmärksammats, och ska nu åtgärdas. Skolan har utsetts till den viktiga arena där arbetet ska bedrivas. Bra!

Dessutom ska man ta reda på vad som orsakar främlingsfientlighet och intolerans, och det är då sannerligen på tiden. Kanske kan regeringen då få upp ögonen för att det är deras egen, och tidigare socialdemokraternas, invandrings – och integrationspolitik som orsakat en stor del av problemen.

För låt oss nu tala klarspråk. Det finns svenskar som är främlingsfientliga, utan tvivel. Oftast beror det på att de känner sig nedvärderade, hotade, otrygga. Ibland är känslorna befogade, ibland inte. Men detta är orsakerna, i så gott som varje enskilt fall av främlingsfientlighet. Den politik som så länge bedrivits, med allt vad den innebär i form av nedvärderande av allt svenskt och diskriminering mot svenskar i många sammanhang, har starkt bidragit till att dessa känslor skapats hos många svenskar, och har därför också orsakat den främlingsfientlighet som finns.

Detta är dock inte hela sanningen, utan det finns även många invandrare som är främlingsfientliga. Säkerligen är orsakerna många gånger desamma, säkert beror det många gånger på en känsla av otrygghet eller hot, befogad eller obefogad,  som också förstärks om man lever i utanförskap vilket en stor del av invandrarna tyvärr gör. Men när det gäller invandrares främlingsfientlighet finns fler faktorer inblandade, i form av gamla konflikter mellan folkgrupper, och det får vi inte blunda för! Det handlar om konflikter som inte lagts till historien när man börjat ett nytt liv i Sverige, utan som tvärtom blossar upp igen här. Vi har sett det i form av muslimer som trakasserar, hotar och förföljer judar. Flest fall har vi haft i storstadslänen, och dessa fall har bidragit starkt till den statistiska ökning av hatbrott mot judar som påvisats av BRÅ. Men vi har också sett prov på att muslimer fått stå ut med samma behandling i Södertälje, och då har kristna syrianer varit förövare.

Med detta i beaktande är det kanske inte så konstigt, det Erik Ullenhag  påtalar i artikeln, att muslimer och judar många gånger är rädda att bära religiösa symboler i Sverige. Fast Ullenhag själv väljer förstås att undvika att beröra denna typ av främlingsfientlighet, som bottnar i konflikter mellan folkgrupper från andra länder. Istället tar han upp de fåtal exempel som finns där svenskar varit förövare. Faktiskt så kan jag inte låta bli att misstänka att han försöker utmåla svenskar som grupp som främlingsfientliga, och samtidigt mörka att det är ett lika vanligt problem bland invandrare.

Något som måste påtalas är också att det verkar som att rasismen som riktas mot svenskar ännu en gång sopas under mattan. Ullenhag nämner inte denna problematik med ett ord i artikeln i SvD, trots att svenskfientligheten i många områden är vida spridd och gör att många svenskar ständigt trakasseras, kränks och känner sig otrygga. Faktiskt så får det mig att må riktigt dåligt. Om alla människor är lika mycket värda, hur kan det då komma sig att man gång på gång från regeringens håll väljer att blunda för det som många svenskar får utstå som en följd av en havererad invandrings – och integrationspolitik? Har de ingen som helst medkänsla eller ansvarskänsla i kroppen? Skäms de inte?!?!

Avslutningsvis till det som nog är värst av allt. Man kunde ju tro att regeringen faktiskt bryr sig om människor, att de drivs av en genuin vilja att göra något åt främlingsfientligheten i samhället. Men nej, så är tydligen inte fallet. Tvärtom ska skolan, som det verkar, användas för att i ännu högre utsträckning  än idag lära eleverna att tycka illa om SD, inte för att bekämpa främlingsfientlighet. Ullenhag vågar bara inte säga det rent ut, istället lindas det in i undvikande formuleringar.

Sverigedemokraternas stora framgångar i det senaste valet är, enligt vad SvD erfar, en direkt orsak till att regeringen nu vill skärpa kampen mot främlingsfientlighet. ”Det här är riktat mot SD”, bekräftar en regeringskälla för SvD.

–Det här är inte en utredning om eller mot Sverigedemokraterna. Men det är klart att deras inträde i riksdagen gör att behovet att stå upp mot främlingsfientlighet och intolerans ökar, säger Erik Ullenhag.

Har regeringen kanske börjat inse på allvar att SD har mer att erbjuda än de själva har? Har regeringen förlorat så många debatter i kammaren att de nu börjat se SD som ett reellt hot mot den egna makten? Är detta ett desperat försök att hindra förstagångsväljare att lägga sina röster på SD i valet 2014? Jag kan bara inte låta bli att misstänka att det är så det förhåller sig.

Avslutningsvis till det som framkommer i ytterligare en artikel i SvD, nämligen att många skolor valt att ta hjälp av Expo för att motarbeta främlingsfientlighet och intolerans. Detta gör knappast saken bättre, utan kan mest liknas vid ett demokratiskt hån. Vi vet ju alla vilken brist på objektivitet och etik som denna organisation lider av, och vi vet också alltför väl vilken hetsjakt de bedriver mot SD.

Mer: Nyheterna TV4, PI, SvD, debattartikel av William Petzäll.

Annonser