Ur en rapport om jämställdhetsarbetet i Kultur – och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun:

Eskilstuna stadsmuseum har beslutat att den nya stadshistoriska utställningen som byggs 2011 ska berätta om lika många flickor som pojkar och kvinnor som män.

Alltså: När man presenterat alla de kvinnor som gjort något extra viktigt eller uppseendeväckande under kommunens långa historia och de råkar vara x antal färre än männen på grund av den tidens könsbaserade arbetsfördelning, det vill säga att kvinnan ofta skötte hem och barn (nyhetsvärdet var ofta inte så stort, även om arbetet var guld värt) medan mannen jobbade inom industrin och kanske till och med skapade nyhetsvärde genom att lägga grunden till ny teknik eller en ny industri, vad ska man göra då? Utelämna det viktiga som de ”överflödiga” männen gjorde, eller hitta på falska historier om vad kvinnor gjort? Eller finns det något annat sätt att se till att hålla sig till ”rätt” antal av varje kön? Inte vad jag kan komma på…

Eskilstuna stadsarkiv ska se över sitt informationsmaterial så att det i lika stor del speglar kvinnors och mäns historia och samtid.

Vad innebär det? Att man ska slänga det material som tenderar att ge övervikt åt männens historia, om man på grund av det tidigare samhällets fokus på mäns gärningar inte lyckas rota fram lika många unika historier om kvinnor?

Om jag nu tolkat de citerade åtgärderna på rätt sätt så undrar jag hur man motiverar att man avsiktligen ger ett falskt sken av att kvinnor och män var jämställda och hade lika förutsättningar även förr, trots att så inte var fallet. För det är ju precis vad detta innebär, om jag inte fullkomligt missförstått hur man ska gå till väga med utställningen och arkiveringen.

Samhället var ojämlikt förr, män och kvinnor hade inte dagens frihet att forma sina liv så som de ville, de hade inte samma status, och det är ett faktum. Ett faktum som vi kan dra lärdom av, så länge vi håller det i minnet. Så var det förr, och hur vill vi ha det idag? Vilka misstag gjorde tidigare generationer, och hur undviker vi att återupprepa dem? Knappast genom att förneka den faktiska historien, utan snarare genom att minnas den så som den var.

Som det verkar ska nu alltså kommunens kulturverksamheter ännu en gång (se tidigare inlägg om Du gamla du fria?) ägna sig åt att ändra historieskrivningen för att få den att överensstämma med en för dagen politiskt korrekt agenda. Vansinne!

Ska man återge historien ska man göra det genom att visa hur det faktiskt var, inte genom att visa hur somliga ÖNSKAR att det hade varit!! Vill man använda sin fantasi och göra fria tolkningar utan krav på faktabaserad grund bör man ägna sig åt konst, inte åt historia.

Annonser