Dagens rekommendation: Är vi beredda att betala priset för full sysselsättning?

Per Gudmundson talar klarspråk igen i denna ledare, och som alltid gör han det bra! Det blir faktiskt lite skrattretande med alla skrönor om att vi ”tjänar på” invandringen när man läser vad han skriver i artikeln.

Regeringens utredare professor Jan Ekberg menar att glappet i sysselsättning är den helt avgörande orsaken till att skillnaden mellan invandrares inbetalade skatter och utbetalade bidrag, grovt uttryckt, är cirka 1,5 till 2 procent av BNP, det vill säga en årlig belastning på mellan 40 och 60 miljarder kronor.

Av socialbidragen 2009 gick 61 procent (6,7 miljarder kronor) till utrikes födda personer.

Jan Ekbergs rapport, som nu även Gudmundson alltså uppmärksammat (det går framåt!!), kan läsas här. Invandringen och de offentliga finanserna

Jag känner också att jag måste dela med mig av den artikel som publicerades om vår årsplan i Folket igår, när nu detta med skrönor och kostnad för invandring ändå kommit på tal. Den finns inte utlagd på internet, så jag har helt enkelt tagit ett foto på artikeln.

Artikel i Folket 1 juni 2011

Artikel i Folket 1 juni 2011

Annonser