Detta pressmeddelande skickade jag alldeles nyss till lokaltidningarna:

De fria bussresorna ska vara kvar!

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har för avsikt att ta bort de fria bussresorna för personer som är 75 år eller äldre. Vi i SD Eskilstuna har reagerat starkt på förslaget, då vi anser att det är att slå mot en redan utsatt grupp människor.

Många pensionärer har svårt att få ihop ekonomin. Många har sjukdomar och krämpor som gör att de har svårt att gå eller ta cykeln, och de är därför mer eller mindre beroende av att kunna åka buss om de ska göra något utanför det egna kvarteret.

Vi ifrågasätter därför hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet tänkt. Ska de pensionärer som har en dålig ekonomi, och som på grund av sjukdom och krämpor är beroende av buss, bli isolerade i sina hem? Hur motiverar man att fullt friska ungdomar, som säkert skulle må bra av att gå eller ta cykeln istället för att åka buss var de än ska inom tätorten, samtidigt ska ha fortsatt rätt till gratis bussresor?

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har visat sina prioriteringar genom detta förslag, och det är tydligt för alla att de äldres livskvalitet inte hör till det som dessa partier ser som viktigt.

Vår egen prioritering är en annan. Vi hävdar med bestämdhet att de fria bussresorna för äldre ska vara kvar!

Mer info: ekuriren, ekurirenekuriren,

Annonser