Jag läste just en notis i ekuriren. Kan knappt tro att jag läst rätt, så vansinnigt är det. Så här står det:

Två forskare kritiserar vårdnadsbidragets och föräldraförsäkringens följder för invandrares möjligheter att få jobb. I en artikel på SvD:s debattsida kräver de att vårdnadsbidraget avskaffas och att föräldraförsäkringen utreds.

Forskarna, verksamma i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, anser att föräldraförsäkringen med nuvarande utformning kan fungera som ”en form av socialbidrag under åtskilliga år efter invandringstidpunkten”.

Alltså. Invandrare är svåra att få ut på arbetsmarknaden, och den föreslagna åtgärden är att svenska föräldrar fråntas rätten att ta hand om sina egna barn. Sinnessjukt! Och en renodlad form av kollektiv bestraffning! ”Tyvärr Sven, du får inte vara hemma med din dotter under hennes första tre år. Varför? Jo, för att Muhammed har svårt att få jobb.”

Om problemet ligger i att invandrarna använder föräldraförsäkringen som socialbidrag istället för att söka jobb så gör något åt DET problemet genom åtgärder anpassade för den målgrupp det gäller, istället för att angripa en grupp människor som INTE har problem med sin egen försörjning.

Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Saker och ting i detta land är både upp och ner och in och ut och fel på gud vet hur många fler sätt.

Uppdatering

Notisen i ekuriren har nu ersatts av en längre och mer utförlig artikel. Det jag citerat finns inte längre kvar. Men faktum kvarstår. Varför ta bort svenska föräldrars rätt att ta hand om sina egna barn, för att invandrare har svårt att få jobb? Det är inte rätt!!