Polisen i Södermanland har nu offentliggjort namn, födelseår och bild på den person som misstänks för överfallsvåldtäkten på Tegelbruksgatan i Eskilstuna i april. Jag kopierar in infon från polisens hemsida nedan, i hopp om att någon ska kunna lämna ett tips som leder till att personen grips!

Polisen offentliggör bild på misstänkt person

Polisen i Södermanlands län offentliggör bild på misstänkt person, häktad i sin utevaro, för överfallsvåldtäkten på Tegelbruksgatan i Eskilstuna den 26 april 2011.

Bilden får endast användas på polisen.se

Bild: Weire Fre, HENOK född -80

Strax efter klockan 23 på kvällen den 26 april 2011 utsattes en ung kvinna för en överfallsvåldtäkt i centrala Eskilstuna. Kvinnan var på väg hem från sitt arbete när en man sökte kontakt med henne under förevändningen att vilja ha cigaretter för att därpå slita in henne i en hiss och genom misshandel och hot om att döda kvinnan förgripa sig på henne sexuellt. Gärningsmannen har varit helt obekant för offret och  även vittnen har gjort iakttagelser av den flyende gärningsmannen. Det inträffade är att betrakta som ett mycket allvarligt brott. För våldtäkt av normalgraden stadgas ett straffminimum på 2:års fängelse.

En person har häktats i sin utevaro av Eskilstuna tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för brottet. Tingrätten har gjort bedömningen att det föreligger s.k. recidivfara, vilket innebär att det finns risk för att den misstänkte kan återfalla i allvarlig brottslighet.

– En bedömning från polisens sida är också att mannen får betraktas som farlig för allmänheten. Bedömningen vilar på den allvarliga brottsmisstanken och på vad som är känt om honom när det gäller tidigare begången brottslighet. Den återstående åtgärd som nu ytterst bedöms vara nödvändig för att få in uppslag på var den misstänkte befinner sig är att offentliggöra namn och bild på honom för allmänheten. Åtgärden att röja dessa uppgifter för allmänheten bedöms således nödvändig för att polisen ska kunna fullgöra sitt efterspaningsarbete. Andra relevanta åtgärder är prövade för att nå avsett resultat, säger chefen för länskriminalen Mikael Backman.

Polisen har vid en noggrann avvägning, med hänsyn till såväl den misstänkte som hans anhöriga, sammantaget gjort bedömningen att vikten av att kunna fullgöra efterspaningsarbetet väger tyngre än intresset av att skydda den misstänktes identitet. Därför offentliggörs nu bild, namn och födelsetid på den misstänkte på polisens hemsida (www.polisen.se/sodermanland).

Uppgifter om var den misstänkte kan befinna sig lämnas via telefon 11414.

Presstalesman i ärendet är chefen för grova brottsroteln, Lars Franzell nås på telefon 114 14.

Eskilstuna den 12 juni 2011

Mikael Backman
Chef länskriminalen

Annonser