I april lämnade jag in två interpellationer och en motion till landstinget med anledning av den läkare som misstänks för att under flera års tid ha utsatt kvinnliga patienter för sexuella ofredanden och övergrepp.

Bakgrunden kan ni få genom att läsa här och följa länkarna som finns sist i inlägget, samt genom att titta på Uppdrag granskning från den 16/3. Kortfattat kan jag dock säga att om jag bortser från det som skett tidigare under åren i andra län och håller mig till Södermanland så hade tre olika kvinnor lämnat in klagomål (som hanterades av verksamhetscheferna på de aktuella vårdcentralerna) innan några åtgärder vidtogs. Och att de väl vidtogs berodde då inte på att landstingets egna anställda valde att agera, utan på att en närstående till den tredje kvinnan som klagat gjorde en polisanmälan. Först då togs problemen på allvar, och den aktuella läkaren omplacerades så att den direkta kontakten med patienter undveks.

I efterhand har en skandal av ännu större mått uppdagats. Antalet kvinnor som utsatts för läkarens ofredanden och övergrepp har visat sig vara väldigt många, och så vitt jag vet pågår fortfarande en förundersökning.

För att hindra att något liknande någonsin ska kunna inträffa igen skrev jag alltså två interpellationer och en motion, och idag debatterades interpellationerna i landstingsfullmäktige. Ni kan se debatten nedan.

Relaterat: ekuriren

Annonser