För de som är intresserade av att se mina anföranden och debatter under fullmäktigesammanträden tillkommer nu detta inlägg. Jag kommer kontinuerligt att lägga upp länkar till kommunens och landstingets webb-TV och (i den mån jag hittar sådana utlagda på internet) även länkar till våra debatter som YouTube-klipp. Med tiden får jag hoppas att det kommer att finnas en hel del att titta på i detta inlägg, även om det än så länge är ganska torftigt.

Landstingsfullmäktige Sörmland:

  • Mina insatser i budgetdebatten i LF. Ämnen som berörs är kulturpolitik, vård för illegala invandrare, SD:s påstådda skuld för det rådande samhällsklimatet, och mångkulturellt bokslut. För att förstå vad jag pratar om när det gäller mångkulturellt bokslut föreslås att ni först klickar här. Se därefter följande direktlänkar till YouTube-klipp .

Jag håller ett anförande som följs av en replik från Fredrik Pettersson (S).

Catrin Cedvén (FP) och Christina Södling (S) håller anföranden som följs av repliker från Adam Marttinen (gruppledare för SD) och mig själv. (Börja titta vid tiden 02:50.)

Aziz Alis (S) håller ett anförande som jag replikerar på.

Åsa Kratz (S) håller ett anförande som följs av en replik från Adam Marttinen (SD) och ett genmäle från Åsa Kratz. (Jag återkopplar till detta i ett senare anförande.)

Björn Blidh (S) håller ett anförande som följs av en replik från mig och ett genmäle från Björn Blidh.

Thomas af Bjur (gruppledare för FP) håller ett anförande som följs av en replik från Adam Marttinen (SD) och ett genmäle från Thomas af Bjur. (Jag återkopplar till detta i ett senare anförande.)

Jag håller ett anförande som följs av flera replikskiften och genmälen.

Kommunfullmäktige Eskilstuna:

  • I KF 2011-11-24 hölls en lång debatt angående min motion om studieverkstäder för alla grundskole – och gymnasieelever. Hela debatten kan ses här. Jag höll också ett anförande om kommunens handlingsplan för jämställdhet. Detta kan ses här, vid tiden 03.46.
  • I KF 2011-09-22 hölls en lång debatt angående en motion som vi i SD lämnat in, om att skicka en delegation till en s k Sensitive Urban Zone. Debatten från början till slut kan ses genom att i tur och ordning klicka här, här, här och här.
  • I KF 2011-06-21 hölls budgetdebatt. Vad jag hade att säga, och de replikskiften som följde, kan ses här (anförande 1 i debatten, på YouTube) och här (anförande 2 i debatten, på YouTube). Jag tror att ni är många som kan finna dessa debattinslag, framförallt det andra, ganska underhållande. Vänsterpartiets gruppledare uppvisade ett smått hysteriskt beteende, som säkert kan locka till skratt.
  • I KF 2011-05-26 hölls debatt om ansökningar från friskolor om att få etablera sig i kommunen. Ärende 21 rörde sig om en ansökan från Islamiska skolan, och detta ärende gav upphov till viss debatt, om nu det som sades ens är värt att kalla debatt. Det liknade snarare pajkastning. Mitt första anförande i debatten kan ses här. Ett anförande från Maria Chergui (V) (här kommer pajkastningen in i bilden) samt min efterföljande replik kan ses här. Mitt andra anförande i debatten kan ses här.
  • Jag hamnade i debatt om jämställdhet i KF ännu en gång, angående ärende 8: Uppföljning av På spaning efter jämställdheten. (2011-01-27) Mitt anförande och den följande debatten där också Adam Marttinen deltar kan ses vid följande tider: 48:40 – 54:00, 01:00:10 – 01:09:10. Jag kan också tillägga att SD:s deltagande i Jämställdhetsutskottets möten nu för tiden inte längre är ett problem. Vi är nu tillräckligt många aktiva för att hinna vara med på dessa, vilket inte var fallet under förra mandatperioden då Adam ensam axlade allt ansvar. Sedan några månader tillbaka har jag deltagit i utskottets möten och jag tvekar inte när det gäller att ta debatten kring sådant som jag inte instämmer i.
  • Första gången någonsin som jag gick upp i en talarstol, helt oförberett, vid mitt livs andra KF-sammanträde. Helt ovetande om aktuella tidsbegränsningar och andra regler var jag, vilket orsakade en litet misstag, men det fick gå ändå. Jag gav svar på en fråga om jämställdhet från Eila Clarstedt (V) angående ärende 4: Komplettering av årsplan 2011. (2010-11-25) Eila Clarstedt håller ett anförande i vilket hon ställer sin fråga vid tiden 02:18:20, och jag ger mitt svar vid tiden 02:23:28 med fortsättning vid tiden 02:41:10. Jag kan dock tillägga att jag idag vet mer än jag gjorde då, och därför inte skulle ha sagt riktigt samma saker i dagsläget. T ex när det gäller strukturell diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden. Någon sådan verkar, enligt den forskning jag tagit del av, knappt längre existera!
Annonser