Här kommer ytterligare en rekommendation. Denna gång är det Richard Jomshof som håller ett anförande om SFI – Bonus. Bland annat påpekar han det helt vansinniga i att dela ut ”mutor” åt människor för att få dem att göra det som borde vara en självklarhet, nämligen att efter bästa förmåga försöka lära sig språket i det land man valt att bosätta sig i.