Har ni läst denna artikel i Nyheter 24? Om inte, så gör det, och titta sedan på reportaget från SD Webb TV.

Jag har för övrigt personligen pratat med några av barnen, och de har fångats på otaliga bilder. Att många av dem är under 13 år är ställt utom allt tvivel. Vissa såg ut att knappt ens vara 10 år!!!

Hur vore det om Expressen stod för vad de gjort istället för att försöka lägga skulden på oss och kalla sanningen för propaganda?

Annonser