Jag har idag fått anledning att rekommendera läsning av tre artiklar. Alla tre handlar om islamism, och det hot som islamismen i dess olika former utgör mot demokratin. Läs dem nedan.

Islamists caused overwhelming majority of terrorist deaths in Europe during last decade- av Tino Sanandaji

Ge inga bidrag till hatet – av Per Gudmundson

Hatiska islamistiska organistioner bör inte få ett enda öre – av William Petzäll

Annonser