Efter gårdagens horribla dåd i Norge, dåd som skördat så många människoliv, som skadat och chockerat så många, och som lämnat så många anhöriga i svår sorg, är vi djupt skakade. Ord finns inte för att beskriva hur djupt vårt deltagande är med alla de som drabbats.

Vi har följt allt det som skrivits i media och på olika sociala forum på internet, och kan konstatera två saker.

Det ena är att det råder stor ovisshet om vad som egentligen skett, och varför. Det är oklart om det handlar om en eller flera gärningsmän, och det är oklart vad som är motivet. Det spekuleras om såväl högerextrema som kristna som islamistiska motiv. Men ingen verkar veta säkert.

Det andra som vi kan konstatera är att dåden gett upphov till skrämmande reaktioner. Från många olika håll, såväl från privatpersoner, politiker som journalister, ser vi anklagelser mot och skuldbeläggning av vissa grupper i samhället, vi ser försök att plocka poäng för det man själv tror på medan det som man inte tror på ges skulden för vad som hänt. Vi ser rädsla, misstänksamhet, ilska och förlorad tro på mänsklighetens godhet i så många av alla de uttalanden som gjorts.

Allt detta gör en redan ohygglig händelse än värre. Spekulationer kring vem eller vilka som är skyldiga, samt kring vilket motivet är,  gagnar inte någon. Istället spelar vi förövaren/förövarna rätt i händerna genom att vi riskerar att oskyldiga människor misstänkliggörs och utses till syndabockar för något de på intet sätt är medskyldiga till. Vi har nåtts av uppgifter om att detta tyvärr också hände i Norge igår. Några helt oskyldiga individer utsattes för oerhört kränkande behandling enbart på grund av människors fördomar och ogrundade spekulationer. Oacceptabelt, och ett stort hot mot det öppna samhälle präglat av tillit, omtanke och gemenskap som nog de allra flesta av oss eftersträvar!

Det rätta är inte att gå händelserna i förväg i jakten på en grupp eller ideologi att namnge och skuldbelägga. Det rätta är att vänta tills vi har alla fakta på bordet. Det rätta är också att fördöma alla typer av terrordåd, alldeles oavsett i vilken religions eller ideologis namn de utförs. Om motivet är en högerextrem, kristen eller islamistisk agenda är alltså inte det viktiga just nu, när vi inte vet säkert. Det viktiga är att fördöma extremism i alla dess former, vare sig det handlar om islamism, kommunism, högerextremism eller någon form av kristen fanatism.

En dag som denna är det svårt att tänka framåt, att komma ifrån den nästan förlamande känslan av overklighet och börja tänka på hur vi ska kunna förebygga att något liknande någonsin mer ska kunna ske. Men vi måste försöka. Vi måste sluta misstänka och anklaga varandra, sluta göra detta till ett lågt försök att plocka politiska poäng eller skuldbelägga hela grupper för det som en eller ett fåtal individer gjort.

Istället måste vi stå enade i vårt fördömande av det som skett. Vi måste stå upp för vårt öppna och demokratiska samhället genom att i samarbete med varandra försöka hitta förebyggande åtgärder som leder till att vi återfår tryggheten, tilliten och känslan av gemenskap människor emellan. Det är endast genom demokratin och det goda samarbetet som vi kan värna det öppna samhället.

För SD-Kvinnors styrelse

Therese Borg

Även publicerat på Newsmill

Annonser