För några dagar sedan lades äntligen filmen från dag 2 i budgetdebatten i landstingsfullmäktige ut på landstingets hemsida. Några behändiga YouTube-klipp har vi lyckats få fram, dock saknas några än så länge. I de fall direktlänk till YouTube saknas är det istället denna länk till filmen på landstingets hemsida som gäller. Nedan följer  alltså YuoTube-klipp eller tidsangivelser till de delar av debatten som vi i SD var direkt berörda av eller delaktiga i.

Som en kort introduktion kan jag dock först berätta att våra inslag i debatten till större delen handlade om att vi, självfallet med undantag för akutsjukvård som alla utan tvekan ska erbjudas vid behov, motsatte oss övriga partiers förslag om att ge illegala invandrare tillgång till hela vårdpaketet, inklusive vanlig sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel, och detta utan krav på betalning. Övrigt som debatterades var vårt förslag om att årligen göra ett mångkulturellt bokslut, våra kulturpolitiska förslag, och i vilken utsträckning vi i SD kan anses skyldiga till det rådande samhällsklimatet.

Relevanta delar av debatten ses vid följande tider:

    • 00:02:30. Moderaternas gruppledare Magnus Leivik framförde, utan att själv vara medskyldig på något enda sätt, en ursäkt till oss i SD för ett mycket osakligt och lågt påhopp i debatten dagen innan. En stor eloge till Magnus Leivik för det! Det osakliga påhoppet kom från Fredrik Pettersson (S), och vill ni se detta och det korta replikskifte som följde för att lättare förstå vad som pratas om i resten av debatten, så klicka här.
    • Stefan Jacobsson (SD) håller ett anförande som följs av flera replikskiften och genmälen.
    • Jag håller ett anförande som följs av en replik från Fredrik Pettersson (S).
    • Catrin Cedvén (FP) och Christina Södling (S) håller anföranden som  replikeras av Adam Marttinen (gruppledare för SD) och mig själv. (Börja titta vid tiden 02:50.)
Annonser