Nu har vi fått fram YouTube-klipp från hela budgetdebatten i landstingsfullmäktige den 15-16 juni. Debatten kan ses nedan, och en rekommendation är att titta på alla klippen i den turordning de presenteras nedan. På så sätt blir det lättare att följa vad som syftas på i alla anföranden och repliker.

Lägg märke till Socialdemokraternas och övriga partiers intressanta ställningstagande när det gäller vård för illegala invandrare. (Som jag påpekat i ett tidigare inlägg avser mina protester mot deras ställningstagande inte akutsjukvård som alla självklart ska ha rätt till, utan övrig vård inklusive tandvård, habilitering och hjälpmedel.)

Björn Blidh (S) exempelvis menar att det måste ges ekonomiskt utrymme för att låta hela världen omfattas av den svenska välfärd som finansieras av svenska skattemedel. Tämligen intressant med tanke på att Landstinget Sörmland ligger back med cirka 230 miljoner och med tanke på att svenska medborgare redan idag (av samma landsting) nekas den vård de behöver med motiveringen att det saknas resurser. Blidh & co menar säkert väl, och vem önskar inte att pengarna skulle räcka till att ge välfärd åt hela världen? Men var är realismen i detta? Växer pengarna på träd?

Annonser