Jag har i natt tagit del av dels en intressant artikel, och dels intressant forskning. Känner att fler kan behöva ta del av båda delarna så jag gör ett kort inlägg om dem. Vill dock först bara inflika att jag INTE anser att SD är ett vare sig högerextremt eller rasistiskt parti. Men jag antar av tidigare erfarenhet att vi oavsett vad jag tycker benämns på just dessa sätt och därför ser jag forskningen och artikeln som i allra högsta grad relevant för den diskussion (läs smutskastningskampanj) som pågår om oss i media idag.

I sammanfattningen till rapporten Explaining the rise of racist and extreme right violence in Western Europe: Grievances or opportunities? (1996) av R. U. U. D. Koopmans presenteras följande slutsats:

Contrary to common wisdom, but in line with the expectations derived from the opportunity model, the level of violence tends to be low where extreme right and racist parties are strong and vice versa.

Nåja, tänker nog somliga av er. Det är ju bara en rapport. Finns hur många som helst som visar motsatsen. Frågan är… gör det? Det verkar då inte så. Tvärtom framkommer i en artikel av Dr Robert Ford att någon studie som visar motsatsen inte verkar finnas. Dessutom resonerar han på ett i allra högsta grad logiskt och sansat sätt genom hela artikeln. Så här skriver han, bl a:

We are also being told an extreme right ideology demonising Muslims and immigrants helped motivate Brevik.

Adam Bienkov at Liberal Conspiracy claims:

“The Anders Breiviks of this world do not emerge from nowhere… they are fostered by an ideology.”

Is there any evidence to back up this claim? Bienkov doesn’t provide any. I know of no research showing massacres occur more frequently in countries with prominent extreme right movements than in countries without such movements, which is what we would expect if extremist ideology encourages murderous acts.

In fact, one major piece of research on this area, by Dutch political scientist Ruud Koopmans – “Explaining the rise of racist and extreme right violence in Western Europe: Grievances or opportunities?”, European Journal of Political Research, 2006 – suggests the opposite is true.

Perhaps someone has done more recent work demonstrating a link. If so, they should talk to the press. Otherwise, it seems just as likely Brevik sought an ideology which happened fit his existing murderous paranoia. Previous armed lunatics have always found some mad narrative of persecution, conspiracy and fear to justify their acts.

Och han skriver också:

Academics should take a different view. We are all under pressure to demonstrate the relevance of our own research, to engage with public debate and so forth, but we should not give in to the temptation to comment on things we know little about. I am a political scientist. What do I know about what motivates a madman, or what his actions mean? Very little.

I can’t tell you if Anders Brevik’s beliefs about Muslims, or multiculturalism, or his past associations with the far right, or his obsessive reading and posting on internet blogs, played any role in driving his actions. I can’t tell you if this massacre is an isolated incident or part of a larger problem. I don’t know.

Instead of offering speculations, or reinforcing those of journalists, I would like to put forward the very real possibility that murderous loners like Anders Brevik have no common background, no common cause, no organisation, and no common motivation. They represent nothing beyond themselves.

Kanske är det värt att reflektera över detta en stund? Det tycker då åtminstone jag att det är. Speciellt med tanke på att alltför många verkar anse att det enda sättet att behålla vårt öppna samhälle är genom att tysta oliktänkande och lägga locket på debatten. Sådana ord som t ex massinvandring kan tydligen vara rent ut sagt livsfarliga, de kan trigga igång människor till att planera och genomföra massmord sägs det. (Tid:03.00) Så vi bör tydligen inte använda det ordet för att beskriva en extremt hög invandring. Frågan är då hur extremt hög invandring istället bör benämnas… förmodligen är svaret ”inte alls”. Man vill helt enkelt bara ha tystnad. Det är bättre så. För öppenhetens skull.

Annonser