För cirka två månader sedan hade vi friskoledebatt i kommunfullmäktige i Eskilstuna. Ett av ärendena rörde en ansökan från Abdirizak Waberi (M), om att starta Islamiska skolan i kommunen. Detta hade vi i SD starka invändningar emot, då vi sedan tidigare var alltför väl medvetna om denne mans värderingar och om de missförhållanden som uppdagats på Römosseskolan i Göteborg, som Waberi tills nyligen varit rektor för.

Jag höll ett anförande för att klargöra vår ståndpunkt, och motiveringen till denna. Men blev av Vänsterpartiets gruppledare anklagad för att ”hetsa mot muslimer” när jag gav uttryck för min oro för de barn som eventuellt skulle komma att gå i den tilltänkta islamiska skolan. Ni kan se detta nedan.

Det känns idag angeläget att påminna om det här. Anledningen är det som rapporterats om Römosseskolan i media idag, i Ekot, GP och ekuriren. Sådant som detta:

Exemplen i rapporten handlar bland annat om lärare som är fysiskt hårdhänta mot elever och att de blundar för att pojkar kränker flickor på skolan. Skolans arbetsplan har inslag som strider mot skollagen, bland annat obligatorisk bön i moskén. Dessutom är betygssättningen på Römosseskolan godtycklig och förefaller gynna pojkarna på skolan.

Samtliga pojkar som gick ut nian förra året hade fullständiga betyg och var behöriga att söka till gymnasiet. Bara 71 procent av flickorna gick ut med fullständiga betyg. På de flesta andra skolor brukar förhållandet vara det omvända: att flickorna klarar sig bättre än pojkarna.

Siffrorna är så anmärkningsvärda att Skolinspektionen har begärt fram betygsstatistik från tidigare år, för att se om 2010 var ett undantag eller om Römosseskolans elever även tidigare har avvikit på det här sättet.

Abdirizak Waberi vill inte låta sig intervjuas på band av Ekot, men under ett telefonsamtal säger han att han inte har läst Skolinspektionens rapport och att han heller inte längre prioriterar de här frågorna sedan han kom in i riksdagen. Men Waberi sitter fortfarande i Römosseskolans styrelse och i styrelsen för Sveriges islamiska skolor. Så sent som i vintras ansökte han om att starta en ny muslimsk friskola i Eskilstuna.

Jag hoppas nu mer än någonsin att ansökan från Waberi inte beviljas! Det är redan alldeles för många barn som farit illa…

Det känns också angeläget att ännu en gång ifrågasätta Maria Cherguis kritik mot mig. Jag var medveten om och framhöll allvarliga missförhållanden, jag uttryckte min oro och ville att vi som kommun skulle göra Skolinspektionen extra uppmärksamma på rådande missförhållanden för att undvika att barn far illa. Denna oro och vilja att förhindra att barn far illa kallade Maria Chergui för ”hets mot muslimer”. Det vittnar enligt mig mer om hennes bristande omtanke om de barn det gäller, än om min påstått negativa inställning till muslimer.

Tidigare blogginlägg om Islamiska skolan och om Waberi:

Fullmäktige avstyrkte ansökan från Islamiska skolan

SD säger fortfarande nej till islamisk friskola

SD säger nej till islamisk friskola

Islamism och demokrati – en kombination som skär sig