Hösten närmar sig och nu startar all verksamhet i kommunen upp igen efter sommarens uppehåll. På torsdag är det dags för sammanträde med Barn – och utbildningsnämnden, för första gången sedan i juni. Jag fick handlingarna för några dagar sedan och kunde då konstera att min motion om studieverkstäder för alla elever redan hanterats av förvaltningen och att nämnden ska fatta beslut om sitt ställningstagande nu på torsdag. Föga förvånande är förslaget till beslut att motionen avslås. Så jag lär få lämna in en reservation på torsdag antar jag.

Det är inte bara i nämnden som motionen nu aktualiserats. Den omnämndes också i föga smickrande ordalag i en ledare i Eskilstuna-Kuriren igår. Jag har skrivit ett svar och skickat in nu under dagen, och får väl se när det publiceras. Lägger ut svaret här i bloggen direkt efter att det kommit med i tidningen.

 

Annonser