Idag har Eskilstuna-Kuriren publicerat mitt inpass som svar på ledaren som skrevs för några dagar sedan angående min motion om att ha studieverkstäder som är öppna för alla elever. Jag publicerar inpasset nedan.

SD utgår från fakta

I en ledare i Eskilstuna-Kuriren den 13/8 påstås att vi i SD skapar synvillor. Detta för att vi vill att de studieverkstäder som idag bara är till för invandrarelever ska vara öppna för alla, så att resurser i skolan fördelas utifrån individuella behov istället för utifrån etnicitet.

Det är ett faktum att Eskilstunas elever med invandrarbakgrund når över rikssnittet när det gäller kunskapsresultat, samtidigt som svenska elever vars föräldrar har låg utbildningsnivå ligger under rikssnittet. Fördelningen av resurser kan därför antas ha skett på ett alltför trubbigt sätt, med resultatet att elever med invandrarbakgrund troligen fått mer stöd än andra elever.

Studieverkstäderna är ett framgångsrecept, de har i hög grad bidragit till invandrarelevernas jämförelsevis goda kunskapsresultat. Detta framgångsrecept vill vi ta vara på genom att erbjuda alla elever hjälp utanför lektionstid, i dessa studieverkstäder. Invandrareleverna ska få samma hjälp som idag, av flerspråkiga lärare och lärare i svenska som andraspråk. Men det bör i studieverkstäderna också finnas ämneslärare med uppgift att hjälpa övriga elever som av olika skäl har behov av extra stöd. Då får varje individ, oavsett bakgrund, utökad möjlighet till behovsanpassad studiehjälp.

Visst skulle vi kunna göra ledarredaktionen nöjd genom att föreslå att vi ska göra skillnad på ”vi” och ”dem” genom att erbjuda svenska elever hjälp på annan plats än i studieverkstäderna, genom att välja bort möjligheten till fler mötesplatser som kan motverka segregation. Men det vore synnerligen dumt och kontraproduktivt.

Vårt förslag utgår från fakta och från viljan att hjälpa fler elever, inget annat. Synvillor är det ledarredaktionen som skapar, inte SD.

Therese Borg (SD)

 

 

 

Annonser