I förmiddags var jag på sammanträde med Barn – och utbildningsnämnden. Som jag tidigare nämnt var min motion om studieverkstäder för alla grundskole – och gymnasieelever ett av ärendena på dagordningen. Föga förvånande så var jag den enda som yrkade bifall till motionen. Var bara att bita i det sura äpplet, beklaga att en i mina ögon god idé inte ser ut att bli verklighet, och lämna in en reservation. Den kan läsas nedan om intresse finns.

Reservation angående motion om studieverkstäder för alla grundskole – och gymnasieelever. BUN 2011-08-18

Jag vill också lämna dagens lästips. Helena Edlund har skrivit en mycket läsvärd debattartikel, Kyrkans identitet offras på korrekthetens altare, som idag publicerats i Kyrkans Tidning. Läs den här. Om Svenska kyrkan kan tänka sig att på allvar ta till sig av hennes budskap ska jag kanske överväga att bli medlem igen…

Annonser