Idag har jag och Carina Herrstedt fått en debattartikel publicerad på SvD Brännpunkt. Läs den via länken, eller nedan.

Att politiker på alla nivåer ibland utsätts för olika former av hot, trakasserier och ibland våld är allmänt känt. De allra flesta menar att detta är oacceptabelt, då det inte bara handlar om angrepp mot enskilda personer vilket i sig är illa nog, utan dessutom är ett hot mot åsiktsfriheten och demokratin.

Problemet är dock att det finns personer som inte alls menar detsamma. Personer som inte drar sig för att genom mer eller mindre fascistiska metoder försöka tysta de som är av en annan politisk åsikt. Företrädare för många partier har drabbats av dessa personers attacker, och många är de politiskt aktiva som får leva med traumatiska minnen, med ständig oro och vaksamhet, för att de ger uttryck för sina åsikter.

Vi i SD-Kvinnor är inte förskonade från attacker. Tvärtom är vi många medlemmar och företrädare som under lång tid, än mer på senare tid, har utsatts för bland annat våld, hot, sexuella trakasserier och skadegörelse på grund av vår politiska åsikt. Mycket talar också för att de som ligger bakom angreppen kommer från organiserade extremistiska grupperingar, vilket gör det hela extra allvarligt.

För alla som värnar om ett jämställt samhälle borde denna negativa utveckling tas på största allvar. Under flera år har antalet kvinnliga medlemmar och kvinnliga företrädare varit lägre än antalet män inom Sverigedemokraterna. En bidragande orsak har varit att kvinnor i lägre utsträckning än män varit beredda att utsätta sig dels för den omfattande stigmatiseringen från journalister och omvärlden, och dels för de vanligt förekommande attackerna från extremister. Den senaste tidens händelser riskerar att ytterligare förstärka detta negativa mönster. Kvinnor som vill bli politiskt aktiva, som vill använda sig av sina demokratiska rättigheter, vågar kanske inte med tanke på risken för repressalier.

Detta är inte värdigt ett demokratiskt samhälle, och det är inte heller värdigt ett jämställt samhälle. Kvinnor ska på samma sätt som män ha tillträde till den demokratiska arenan utan att behöva utsättas för våld, hot, sexuella trakasserier, andra trakasserier eller skadegörelse.

Därför vill vi nu se att åtgärder vidtas. Tidigare har en Sverigedemokratisk riksdagsledamot i en interpellation frågat justitieminister Beatrice Ask om hon har för avsikt att vidta åtgärder mot politiskt motiverade hot och politiskt motiverat våld, och svaret blev då att inga åtgärder utöver de befintliga behöver vidtas. Vi hoppas nu att Beatrice Ask är beredd att omvärdera sitt ställningstagande, och uppmanar såväl henne som jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att agera. Vi efterlyser konkreta åtgärder som förhindrar att politiskt engagemang, hos såväl kvinnor som män, avstås på grund av rädsla för den egna säkerheten.

Carina Herrstedt, SD-Kvinnors ordförande

Therese Borg, SD-Kvinnors vice ordförande

Publicerad även i Folket och ekuriren.

Relaterade blogginlägg.

Annonser