I en artikel i Folket den 24/8 framförde Rolf Waltersson (V) kritik mot mig, bland annat för att jag anmält att jag fått mina fönsterrutor krossade av några som utgav sig för att tillhöra Antifascistisk Aktion. Han menade att jag försökt ”ta billiga partipolitiska poäng av denna skadegörelse eftersom…företrädare från alla partier blir utsatta för detta.”.

Först vill jag påtala att anklagelsen om att försöka ta partipolitiska poäng är absurd. De som gjorde politik av skadegörelsen i mitt hem var inte jag, utan förövarna som tydligt meddelade att deras motiv var politiskt.

Vidare vill jag uppmärksamma Waltersson på att jag är väl medveten om att politiker i alla partier är utsatta för hot. Detta demokratiska problem har jag också belyst och efterfrågat åtgärder mot i den artikel som jag och Carina Herrstedt fick publicerad i SvD 23/8 och senare även i Folket. Ingen person, oavsett parti, ska utsättas för hot eller andra brott på grund av politisk åsikt!

Dock är det läge att nämna fakta som Waltersson verkar omedveten om. I Säkerhetspolisens rapport Hot mot förtroendevalda (2008) framgår nämligen att till skillnad från övriga partier utsätts SD:s förtroendevalda för omfattande och systematiska hot och ibland även våld från organiserade grupperingar. I en studie från Göteborgs universitet (2009) framkommer även följande enligt en artikel publicerad i SvD 10/2:

Men bland Sverigedemokraterna hade mer än var tredje blivit hotad i någon form antingen i hemmet eller på jobbet. Elva procent av Vänsterpartisterna hade också upplevt hotfulla situationer, nio procent av Moderaterna och åtta procent av Socialdemokraterna.

Jag anser vidare att kritik bör framföras mot att Waltersson avstått från att polisanmäla de allvarliga angrepp han tidigare utsatts för. På vilket sätt värnas vår demokrati genom underlåtenhet att polisanmäla och därmed göra det möjligt att motverka politiskt motiverade angrepp?

Waltersson ifrågasatte i sin artikel min syn på SD som ett av få helt demokratiska partier i vårt land. Vad finns att ifrågasätta? Vi vill stärka demokratin genom utökat medborgarinflytande i politiska beslut på alla nivåer, och vi vill se äkta åsikts – och yttrandefrihet vilket vi bevisligen inte har idag.

Vidare påstod Waltersson att SD har en tydlig koppling till vitmakt-rörelsen. Det han inte inser är att det inte räcker med att påstå något för att det ska vara sant. Kopplingen till vitmakt-rörelsen lyser med sin frånvaro, hur mycket Waltersson än tror och påstår något annat.

Slutligen till Walterssons fråga om hur jag reagerar på Breiviks syn på svenska riksdagspartier. Inte för att jag begriper vad det har med mina krossade fönsterrutor att göra, men jag ger ändå ett svar. Det svaret är att Breiviks verklighetsuppfattning och demokratisyn verkar vara synnerligen rubbad, och att jag därför inte lägger någon vikt vid vad en man som är galen nog att begå massmord anser om något parti.

Therese Borg (SD)

Hot mot förtroendevalda. Rapport från Säkerhetspolisen.

Artikel i SvD.

Detta svar, publicerat i Folket.

Annonser