Idag har jag lämnat in en motion för SD Eskilstunas räkning. I motionen föreslås att kommunens riktlinjer ska förändras så att även högskole – och universitetsstuderande, som idag inte har rätt till färdtjänst, ges rätt till färdtjänst till och från skolan eller universitetet på samma villkor som för de som förvärvsarbetar. I motionen föreslås också att det ska utredas om färdtjänst kan erbjudas även till de personer som endast har behov av det under en kortare period.

Motionen kan läsas i sin helhet här: Motion om att förbättra kommunens riktlinjer för färdtjänst.